Byggnads har varslat om strejk

Publicerad 19 mar 2014, 09:45 | Uppdaterad 7 apr 2021

I dag varslade Byggnads om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Varslet är utformat i tre etapper, som träder i kraft den 1 april, den 8 april och den 15 april.

– Byggnads agerande är oansvarigt, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på BI, och frågar sig vilken agenda Byggnads egentligen har.

– De fick ett utökat huvudentreprenörsansvar för en dryg månad sedan. Hela branschen jobbar för säkra arbetsplatser, arbetsmiljölagen skärps den 1 juli, finansdepartementet har lagt fram förslag på närvaroliggare och oannonserade arbetsplatsbesök, lägsta lönen inom Byggavtalet är 24 500 kronor i månaden. Ändå säger Byggnads upp avtalet och varslar om stridsåtgärder. En strejk som skulle påverka ekonomin i hela landet och särskilt på lokal nivå där jobben hotas. Strejken får även stora följdeffekter inom andra branscher som industri, handel och transportnäring, avslutar Mats Åkerlind.

Jan Siezing, vd på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), håller med eftersom eventuella blockader av arbetsplatser slår hårt mot elteknikbranschen.

– Byggnads hotar med strejk för att lösa ett problem trots att det redan finns en lösning som både fack och arbetsgivare är överens om. Det system som Byggnads föreslår skapar istället hinder för elteknikföretag att utvecklas. Det är en stridlystenhet som är beklaglig, säger han.

Parterna är ense om att det behövs ordning och reda i byggbranschen, men inte hur det ska gå till. BI vill utveckla branschens gemensamma kontrollsystem ID06 och se regler och lagar som inkluderar alla företag i branschen. Byggnads vill däremot införa ett huvudentreprenörsansvar med solidaransvar i kollektivavtalet – som innebär att företag tvingas ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags anställda.

Under ett års tid har BI och Byggnads haft en gemensam arbetsgrupp som har förhandlat kring den enskilda frågan om att lösa oegentligheter i entreprenörskedjor. Det arbetet avslutades i samförstånd, med att Byggnads fick ökat fackligt inflytande i hela kedjan samt att huvudentreprenören fick ökat ansvar. Men Byggnads sa ändå upp avtalet.

Nu har Byggnads alltså varslat om stridsåtgärder från den 1 april. Kontakter kommer att tas med Medlingsinstitutet för att få hjälp med att återgå till förhandling.

FAKTA

Varslen

Varsel 1, från och med tisdagen den 1 april 2014 kl. 06.00.

Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 46 företag och/eller arbetsplatser i hela landet.

Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Varsel 2, från och med tisdagen den 8 april 2014 kl. 06.00.

Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 70 företag och/eller arbetsplatser i hela landet.

Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Varsel 3, från och med tisdagen den 15 april 2014 kl. 06.00.

Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på 82 företag och/eller arbetsplatser i hela landet.

Arbetsuppgifterna sätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

För specifik information om drabbade företag, se Byggnads webbplats.