BI vill ha medling med Byggnads

Publicerad 14 mar 2014, 12:34 | Uppdaterad 7 apr 2021

Sveriges Byggindustrier (BI) har bett om frivillig medling mellan sin egen organisation och fackförbundet Byggnads. Detta efter att parterna inte kommit överens om huvudentreprenörsansvar, under ett andra förhandlingsmöte på fredagen.

BI och Byggnads träffades på fredagen för att förhandla om huvudentreprenörsansvar och byggavtalet. Eftersom BI anser att Byggnads inte är villigt att diskutera något utöver sitt ursprungliga yrkande har BI bett om frivillig medling.

– Efter ett års förhandlingar vet Byggnads redan att vi inte kan gå med på deras ursprungliga förslag som de återigen har lagt fram. Dels kräver förslaget att vi skrotar den svenska modellen och dels skapar den osund konkurrens. Att införa huvudentreprenörsansvar i kollektivavtal löser inte problemet med oegentligheter i entreprenadkedjor, det gör däremot lagar och regler för hela branschen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på BI.

Johan Lindholm, Byggnads ordförande, säger i ett pressmeddelande att BI ”fortfarande säger nej till förslaget om ett huvudentreprenörsansvar”.

– Efter ett helt år av möten och förhandlingar visar BI fortfarande en total ovilja att se möjligheterna. Här hade vi chansen att bryta ny mark för byggbranschen och den tog BI inte idag. Det vilar nu ett stort ansvar på dem, säger han.

Under det senaste året har en partsgemensam arbetsgrupp tagit fram ett förslag som innebär att huvudentreprenören tar ett ökat ansvar, och att facket får ökat inflytande i entreprenadkedjan. Förslaget var en kompromiss för båda parter.

– BI har i dag bett om frivillig medling eftersom Byggnads inte är villiga att diskutera något annat än deras egna förslag som vi ser som helt ogenomförbara, säger Mats Åkerlind.

Frivillig medling förutsätter att båda parter är överens om att delta, och medlingen genomförs av Medlingsinstitutet.

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) anser att en konflikt i byggbranschen även kan drabba elteknikbranschen. Tidigare i år redogjorde EIO:s vd Jan Siezing för arbetsgivarorganisationens ståndpunkter,i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Läs den här:

http://www.svd.se/byggfackets-krav-gor-det-dyrare-att-bygga_8981736