Belysning
IQ Wave från Thorn Lightning.

Ny teknik

18 maj 2017

IQ Wave är en ny armatur från Thorn Lighting som är avsedd för infällt montage i synligt eller dolt bärverk, alternativt i gipstak.


Till armaturen finns en rad olika styrsystem så att dagsljus, närvaro och frånvaro kan styra ljuset.

FAKTA
Produkten presenterades i Ellinstallatören 7 2016
IQ Wave
Thorn Lighting
www.thornlighting.se
Fler nyheter