Ny teknik gör livet bättre tycker svensken

Publicerad 27 maj 2015, 14:02

Ny teknik gör livet bättre, det tycker åtta av tio svenskar enligt en undersökning från Sveriges ingenjörer. Och svenskarna är övertygade om att ny teknik är viktigt för landets konkurrenskraft, samtidigt tycker bara drygt hälften att Sverige ligger i framkant i teknikutvecklingen.

 

– Det gläder oss att så många uppskattar teknikens landvinningar och inser dess betydelse för samhället, säger Johan Sittenfeld, utredare på Sveriges Ingenjörer som gjort undersökningen om svenskarnas tilltro till teknik och ingenjörer.

Framgångsfaktorn för landet Sverige är forskning kring och utveckling av teknik, den slutsatsen är lätt att dra om man tittar på vad allmänheten säger, i alla fall när den är representerad av de 1007 personer som svarat på Sveriges Ingenjörers undersökning. Hela 85 procent anser att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Nästan lika många, 83 procent, tycker att Sverige ligger i framkant vad det gäller användningen av teknik.

Sämre ställt är det med Sveriges forskning och utveckling enligt de svarande. Bara drygt varannan, eller 54 procent, anser att Sverige ligger i framkant av forskning och utveckling av ny teknik. Samtidigt har den siffran ökat stort från den förra mätningen 2012, då var det 38 procent som tyckte att Sverige låg i framkant av teknikutvecklingen. Undersökningen svarar inte på varför en så stor förändring har skett, men rapportförfattarna skriver att förändringen troligen inte är en statistisk avvikelse – just för att den är så stor.

Undersökningen visar att svenskarna överlag har en positiv inställning till teknikens möjligheter och att allt fler får en positiv hållning. Men samtidigt ökar också den gruppen som tycker att den tekniska utvecklingen gjort livet sämre för människor de senaste tjugo åren. En ökad polarisering går alltså att skönja. Men de teknikpositiva är i överväldigande majoritet, 85 procent tycker att teknikutvecklingen de gångna 20 åren gjort livet något eller mycket bättre för vanliga människor.

På den mera allmänna frågan om hur folk ser på teknikens inverkan på samhället är 65 procent positiva, 30 procent neutrala och 5 procent som är negativa. Män har en något mer positiv tekniksyn än kvinnor.