Logga in

Är 5×2,5 mm2 direkt till plint och huvudsäkring fel?

Publicerad
14 dec 2023, 10:01

Frågorna hopar sig om den slarviga installationen. I Facebookgruppen Elfel undrar folk om kabeln har skydd nog? Är det borrade hålet i mätarskåpet okej? Elsäkerhetsexperten reder ut saken i fyra steg.

När elektrikern installerade lastbalanserare till en elbilsladdare stötte han på en märklig kabeldragning. Vid inkopplingen av en växelriktare hade någon dragit 5×2,5 mm2-kablar från plint till kapsling. Anslutningen gick genom elskåpets tak där ett hål borrats upp.

”Varför har de inte monterat personskydd i skåpet, när det fanns plats? Och varför 5×2,5 mm2 direkt till plint och huvudsäkringen 25 ampere?”

trådskapare i facebookgruppen elfel

Mer elfel:
”Ibland lönar det sig att vara arga elektrikern”

Läs också:
”Ingen elektriker kan lyckas med så mycket fel”

”Varför har de inte monterat personskydd i skåpet, när det fanns plats? Och varför 5×2,5 mm2 direkt till plint och huvudsäkringen 25 ampere?” skriver trådskaparen i Facebookgruppen Elfel där han får många svar.

Så här säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard, om några frågeställningar som dyker upp:

1. 2,5 mm2 kabel används och är i matningsändan avsäkrad för 25 ampere (A)

– Mätarsäkringen som tycks vara 25 A är vanligen tillräcklig för att skydda 2,5 mm2:s kabel mot kortslutning. Det ser också ut som om det sitter dvärgbrytare ovanför mätarskåpet i plastkapslingen. Om dvärgbrytaren skyddar mot överbelastningen kan du tillämpa avsnitt 433.2.2 i Elinstallationsreglerna. Det vill säga att överlastskyddet är placerat i andra änden av kabeln än kortslutningsskyddet. Kabeln kan alltså ha ett tillräckligt skydd här.

2. Ett hål har borrats i mätarskåpet för kabeln som är ansluten till omriktaren

Genomföring ovanifrån, röd ring. Foto: Shergo Ammo

– Ingrepp i typprovad elmateriel, till exempel borra hål, bör inte göras om inte tillverkaren anvisar det i sina instruktioner för installation. Alltså: Om inte tillverkaren anger att hål kan borras bör du inte göra det.

– Allmänt kan genomföringar på ovansidan utsättas för svårare yttre påverkan av vatten, beroende på hur kapslingen placeras. Tillverkaren bör ange hur montage lämpligast kan göras.

3. Ledare med olika area är anslutna till klämmorna i mätarskåpet

– Det är upp till tillverkaren att ange hur många ledare och vilken/vilka ledareareor som kan anslutas till klämmorna.

4. Kapslingen ovan mätarskåpet bör inte utsättas för solbestrålning

– Tillverkaren (återigen) anger användningsområdet. Om kapslingen inte tål solbestrålning så bör den inte utsättas för det.

Läs också:
Hmm … klenspänningskabel i kapsling för lågspänning – är det godkänt?