Logga in

Elsäkerhetsverket: ”Det saknas 4 000 möjliga elinstallationsföretag”

Publicerad
21 sep 2023, 09:05

Konsumenter som köper elinstallationsarbete ska kunna kolla upp företagen i Elsäkerhetsverkets register. Nu har myndigheten upptäckt ett möjligt hål i rullorna.

Nästan 4 000 företag, det är ju rätt många? 

– Ja, men vi vill trycka på att även fast det saknas 3 957 stycken så handlar det om just möjliga företagsregistreringar. Det är alltså inte så att de per definition ska vara registrerade men möjligheten finns eftersom de står registrerade för SNI-koden (Svenskt näringsgrensindex hos SCB) elinstallation, säger Leif Steen, projektledare på Elsäkerhetsverket.

Läs också:
”Missuppfattning att nya föreskriften innebär lättnader”

Läs också:
”Ibland lönar det sig att vara arga elektrikern”

Varför startar elsäkerhetsverket den här granskningen just nu?

– Det har vi gjort med anledning av ett tidigare projekt där vi har tittat på antalet företag hos SCB som finns registrerade med SNI-koden elinstallation. Den lista som vi fick från SCB har samkörts mot vårt företagsregister på Elsäkerhetsverket. Slutsatsen var att det saknades 3 957 möjliga företagsregistreringar.

”En annan del i projektet är att nå ut med vår information om kravet på att företag som utför elinstallationsarbete ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket och vikten av att alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag.”

Men ska inte ett elinstallationsföretag, om en konsument ska kunna känna trygghet inför sitt anlitande, finnas i ert register?

– Jo, om ett företag utför elinstallationsarbete på annans anläggning ska de vara registrerade. Om det företag som man som konsument tänkt anlita för elinstallationstjänster inte finns med i vårt företagsregister, bör man i första hand kontakta företaget och fråga varför de inte är registrerade. Om de uppger att de anlitar ett annat företag för elinstallationsarbetet bör man fråga vilket företag det är. Därefter kontrollerar man om det företaget är registrerat i stället. Om företaget är ovilligt att svara på frågorna eller inte ger något klart besked om varför det inte är registrerat, bör man göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Då ska man heller inte anlita dem. 

Hur ska ni gå till väga för att få fler företag att registrera sig?

– En del är att först kartlägga anledningen hos företagen, som då blir föremål för vår tillsyn. Därefter ska vi utarbeta en gemensam plan. 

– En annan del i projektet är att nå ut med vår information om kravet på att företag som utför elinstallationsarbete ska registrera sig hos Elsäkerhetsverket och vikten av att alltid anlita ett registrerat elinstallationsföretag. Vi arbetar för att minska oseriösa aktörer inom elbranschen. Den typen av utredningar kommer vi självklart att fortsätta med också, även i framtiden.

Elsäkerhetsverkets register

Kopplasäkert.se är en satsning från Elsäkerhetsverket som hjälper privatpersoner att ta reda på vem som får utföra en viss typ av elinstallation.

Hur skulle en gemensam plan kunna se ut?

– Vi får se vilka slutsatser vi kan dra utifrån de svar vi får in, varför företagen inte har registrerat sig. Det kan exempelvis bli en riktad informationsinsats.

myndigheten är tydlig
Elsäkerhetsverket varnar: fånga INTE mask med el

Vad planerar ni att göra med resultatet av granskningen?

– Visar granskningen att anledningen till den uteblivna registreringen handlar om okunskap ökar vår motivation att satsa på information om kraven på registrering samt vikten av att anlita registrerade elinstallationsföretag.

– Om anledningen till de uteblivna registreringarna däremot skulle tyda på ett medvetet agerande kan det bli aktuellt att öka tillsynsfokus mot dessa företag.