Logga in

Kunden betalar inte – vad gör jag?

Publicerad
11 dec 2023, 05:30
| Uppdaterad
8 dec 2023

Privatkunden har inte betalat fakturan och går inte att nå. Installatören undrar vad det finns för möjligheter att få betalt. Juristen Oskar Karlström reder ut möjligheterna.

Privatkunder är en sak, men …
Beställaren betalar inte – vad gör jag nu?

Juristen svarar:
Hur sent kan en beställare ifrågasätta fakturabeloppet?

Fråga: Jag har utfört ett jobb åt en privatperson, som inte har betalat fakturan och som inte går att nå, trots flera försöka. Vad kan jag göra för att få betalt?

Svar: Det är bra att du har försökt kontakta kunden för att reda ut om han innehåller betalningen för att han till exempel inte anser att dina arbeten som du fakturerat för är utförda, eller om han tycker att det finns fel i dina utförda arbeten. I detta fall verkar dock kunden inte ha några invändningar eftersom han inte svarar på dina meddelanden.

När kunden inte har några invändningar mot din faktura, utan helt enkelt gör sig oanträffbar finns det ett par olika steg du kan ta. Ett första steg kan vara att skicka en betalningspåminnelse. Ett andra steg kan vara att lämna över din faktura till ett inkassobolag som får i uppdrag att driva in din fordran mot kunden.

Ett sista steg kan vara att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Om kunden inte bestrider betalningsföreläggandet får du, efter att kunden delgivits, ett utslag från Kronofogden på att kunden är betalningsskyldig. Du kan då begära verkställighet om du fortfarande inte fått betalt. Verkställighetsåtgärderna innebär att Kronofogden, efter en slutlig betalningsuppmaning, mäter ut egendom hos kunden för att på så vis driva in din fordran.

Jurisfrågan:
Åh nej! Beställaren har gått i konkurs – vad gör vi?

Om kunden någon gång under processen bestrider att betala din faktura får du välja om du antingen vill släppa ditt krav på betalning, försöka komma överens med kunden eller lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.