Logga in

Är det banalt att göra kontroller med installationstestern?

Publicerad
14 feb 2022, 07:50
| Uppdaterad
14 mar 2022

En serviceelektriker i Karlstad tycker att det är dags att branschen gör en uppryckning. Impedans mäts inte alltid på säkringar och jordfelsbrytare. Är det för att instrumenten är dyra och bara finns i ett exemplar på företaget?

”Det slarvas väldigt mycket i vår bransch med just kontrollen av anläggningar efter serviceinstallationer” skriver ett installationsföretag i Värmland på Facebook och Instagram. 

Christian Jansson

– Egenkontroller ska ju säkerställa att installationen blir rätt och säker, och många gör rätt, men under mina 12 år i branschen har jag sett mycket slarv, säger Christian Jansson, grundare av El & Belysningsteknik i Värmland.

”I värsta fall, om inte anläggningens brister upptäcks, kan det leda till skador på utrustning, brand eller personolyckor.”

 Christian Jansson, El & Belysningsteknik

Mer om egenkontroll:
”Anmäl företaget om du inte får se egenkontrollprogrammet”

Läs också:
”Egenkontrollprogram är bara tjafs”

Med inlägget i de sociala medierna vill han få upp intresset för slarvet vid egenkontroll. En vanlig brist han stött på vid servicearbeten är dålig kontroll av jordfelsbrytaren. Till exempel kan den vara av fel typ, och kablarna kan vara för långa och klena så att jordfelsbrytaren inte löser ut som den ska.

Christian Jansson har även mött kunder som fått dokument som visar att anläggningen är testad och godkänd, trots att den visat sig vara feldimensionerad.

– Säkringar och jordfelsbrytare måste klara vissa krav, och lösa ut vid rätt tillfällen. För att göra kontrollen rätt behöver bland annat impedansen mätas, men det görs inte alltid, säger han.

Slarvet med mätning kan i vissa fall vara en kostnadsfråga, tror han, eftersom många mätinstrument är dyra och kanske bara finns i ett exemplar hos företaget. Brist på tid och ibland kunskap kan också leda till att kontrollen uteblir eller görs på fel sätt.

Någon gång har Christian Jansson mött attityden att det är banalt att göra kontroller med installationstestern, till exempel efter montering av extra vägguttag. Men även då kan mätning vara viktig.

– I värsta fall, om inte anläggningens brister upptäcks, kan det leda till skador på utrustning, brand eller personolyckor, säger Christian Jansson.

Han tipsar om hjälp för den som känner sig osäker på vad som gäller vid kontrollerna. Information finns i elsäkerhetsföreskrifter och elinstallationsreglerna (kapitel 6 i SS 436 40 00). Det finns också handböcker och utbildningar.

Förvirring ibland:
Har du också missförstått vad som ingår i kontroll före idrifttagning?

– Men visst, boken är tjock och det kan vara otydligt ibland. Därför ska företag upprätta egenkontrollprogram, som gör det enkelt och tydligt vad som gäller. Individen på fältet behöver också vilja lära sig nya saker, säger Christian Jansson.

Efter några år med krav på egenkontrollprogram tycker han att utvecklingen ändå är på väg åt rätt håll. Många installationsföretag har i dag goda rutiner och bra dokumentation för egenkontroll. Men alla kan bli bättre.

– Är vi noggranna med kontrollen kan vi minska olyckor och bränder ännu mer, och det är ju det vi ska sträva efter, säger Christian Jansson.