Logga in

Inget krav på elbesiktning av bostäder i Sverige

Publicerad
3 okt 2022, 17:07

Danmark har krav på elbesiktning för att få teckna överlåtelseförsäkring vid en husförsäljning. Men det behövs inte i Sverige, enligt en ny utredning. Här är skälen.

Elsäkerhetsverket har på uppdrag av regeringen utrett om det behövs krav på besiktningar av elanläggningar i bostäder. Svaret är nej, enligt myndighetens rapport.

Läs också:
Han köpte drömhuset – som kryllade av elfel

Krönika:
”Livsfarliga elfelet stod det inget om i besiktningsprotokollet”

Bristfälliga elanläggningar och produkter i bostäder orsakar visserligen allvarliga elbränder och elolyckor, något som kostar försäkrings­bolagen stora belopp varje år. Men en stor del av elbränderna orsakas av elprodukter och spisbränder, och sådana eldsvådor undviks inte av att man besiktigar fasta elinstallationer och fast installerade apparater.

– Regler om krav på elbesiktningar är därför inte samhällsekonomiskt försvarbart, säger Erika Sandström, jurist och projektledare för utredningen på Elsäkerhetsverket i ett uttalande.

Myndigheten har i sin utredning undersökt hur 16 andra länder i Europa hanterar frågan. Sju av länderna saknar liksom Sverige besiktningskrav, medan de övriga nio länderna har olika typer av system för elbesiktningar. I Belgien krävs exempelvis att bostäder ska besiktigas minst var 25:e år, medan Danmark kräver elbesiktning för att få teckna en överlåteleseförsäkring.  

Men att dra några slutsatser om huruvida elbesiktningarna verkligen minskar elolyckor och bränder är vanskligt. Detta eftersom de saknas tillförlitlig och jämförbar statistik.

Samtidigt poängterar Elsäkerhetsverket att en elbesiktning är en bra metod för att kontrollera sin elanläggning för att ta reda på om det finns brister som måste åtgärdas. Myndigheten rekommenderar därför husägare att göra en besiktning vid två tillfällen: Dels vid överlåtelser av hus som är byggda före 1970, dels vid överlåtelser där användningen eller belastningen av elanläggningen har förändras väsentligt.

Läs också:
Veteran jagar elfel i hemmen

– Vi ser att hus byggda före 1970 har högre risker och sticker ut i brandstatistiken. Det beror bland annat på att vissa material var sämre före den tiden. En annan anledning är att vi idag använder fler elprodukter i våra hem och de äldre husen är inte alltid anpassade efter den belastningen, säger Erika Sandström.

Läs hela rapporten: Elbesiktningar i bostäder