Logga in

Är det ok att skarva på befintlig matning när jag installerar laddbox?

Publicerad
30 aug 2022, 16:36
| Uppdaterad
31 aug 2022

Hmm, det vore ju smidigt att utnyttja gruppledningen som redan finns i garaget. Men är det tillåtet?

Fråga Fredrik Byström Sjödin

Fredrik Byström Sjödin är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen. Mejla din fråga direkt till fredrik.sjodin@in.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag.

Fråga:

Kunden har matning till vägguttag för dammsugare och lite handverktyg i garaget. Kan jag skarva på den för att installera en laddbox?

Svar :

Enligt elinstallationsreglerna ska en särskild krets finnas för anslutning av elfordon. Väljer man att mata en laddbox från en befintlig gruppledning som även matar något annat bör det ses som en avvikelse från elinstallationsreglerna. Då ska avvikelsen riskbedömas och åtgärder vidtas så att säkerhetsnivån minst blir densamma som om elinstallationsreglerna följts.

Riskbedömningen och åtgärderna ska dokumenteras och bifogas anläggningsdokumentationen.

Läs också:
Dubbelmatad dosa – är det verkligen ok?

Fråga Joakim Grafström:
Nytt uttag för diskmaskin – kräver det JFB?