Logga in

16 grader med golvvärme men installatören vann i rätten

Publicerad
8 nov 2021, 06:00
| Uppdaterad
10 nov 2021

Ett äldre par var missnöjda med sin golvvärme och krävde installatören på nästan 700 000 kronor i skadestånd. Istället blev det kunden som fick öppna plånboken. Tingsrätten gick helt på företagets linje.

2014 träffade paret och VVS-firman ett muntligt avtal om bland annat installation av vattenburen golvvärme i en större fastighet Det handlade om golvvärme i halva nedervåningen och i två badrum på övervåningen, en yta på totalt 135 kvadratmeter. Arbetet utfördes på löpande räkning under åren 2014 och 2015.

En omdiskuterad fråga, menar Cecilia Axelsson
Hmm, är att lägga golvvärme ett elinstallationsarbete?

Fel i nya värmegolv är förvånansvärt vanliga
Så hittar proffset fel i golvvärmen – utan att riva upp hela golvet

Men paret blev missnöjda med golvvärmen, som de menade påverkade värmen i hela huset. På vintern var det max 16 grader i utrymmena med golvvärme.  De reklamerade golvvärmen, som inte installerats på ett korrekt sätt, enligt paret. 

VVS-företaget förnekade fel och menade att arbetet var fackmässigt utfört. Företaget rekommenderade paret att installera radiatorer för att förstärka golvvärmen, något som paret inte ville ha.

Hösten 2020 utfördes på uppdrag av VVS-företaget en entreprenadbesiktning. Besiktningsmannen konstaterade att injusteringarna inte bara var felaktiga utan att ventilerna var strypta och att golvvärmen därmed var avstängd.

En tidigare anställd montör hos VVS-företaget, som installerat golvvärmen, säger att styrsystemet var korrekt. Men när golvvärmesystemets injusteringar kontrollerades upptäckte han att de inte var desamma som tidigare.

För att se om inställningarna hade ändrats gjorde han en särskild markering för att se om någon hade ”varit där och vridit”. När han återkom hade markeringen flyttats. 

VVS-företaget kontrollerade installationen med värmekamera och den fungerade.

Våren 2021 tog paret kontakt med ett annat VVS-företag som undersökte installationen av golvvärmen och menade att den var felaktig. Det nya bolaget ifrågasatte om rätt mängd plåtar och slingor lagts i golvet och bedömde att det skulle kosta 519 000 kronor att göra om systemet.  

Paret vägrade betala fakturorna för golvvärmen, på drygt 260 000 kronor. Istället krävde de VVS-företaget på 659 000 kronor i skadestånd.

Tingsrätten ansåg att paret inte visat att den låga inomhustemperaturen berodde på att golvvärmesystemet installerats på ett felaktigt sätt. 

"Golvvärme är inte en starkströmsanläggning"
Är golvvärmekabel en elektrisk anläggning eller en utrustning?

Domstolen gick helt på VVS-företagets linje och dömde paret att betala 264 461 kronor i skadestånd och 93 602 kronor i rättegångskostnader till VVS-företaget.