Logga in

Hmm, är att lägga golvvärme ett elinstallationsarbete?

Publicerad
16 dec 2020, 05:45
| Uppdaterad
24 mar 2021

FRÅGA: Vi skulle installera spotlightar i taket i samband med en badrumsrenovering hos en kund. När vi kom dit hade golvläggaren lagt in golvvärme och bad oss att koppla in den eftersom en elektriker måste göra det. Hur är det med golvvärme 230 V? Är inte arbetet med att lägga ner kabeln också ett elinstallationsarbete?

Svar: Det här är en omdiskuterad fråga. Elsäkerhetslagen 2016:732 4 § slår fast vad som är elinstallationsarbeten. Där anges bland annat att utföra en elektrisk starkströmsanläggning och att fast ansluta en elektrisk utrustning till en starkströmsanläggning.

Den fasta anslutningen av golvvärmekabeln råder det alltså inga tvivel om. Det är ett elinstallationsarbete. Men hur är det då med själva förläggningen av kabeln i golvet?

Mer om golvvärme:
Så hittar proffset fel i golvvärmen – utan att riva upp hela golvet

ännu mer om golvvärme:
”Ett säkerhetsavstånd till brännbart material är lämpligt”

Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2017:2 2 kap 1 § utvecklar det som står i elsäkerhetslagen 4 §. Som ett exempel tar myndigheten upp fast installerade ljusarmaturer. Den fasta anslutningen av en ljusarmatur är ett elinstallationsarbete, men inte arbetet med att montera upp och fästa ljusarmaturen i exempelvis taket. Det här beror på att ljusarmaturen inte anses vara en del av starkströmsanläggningen utan en elektrisk utrustning som förbrukar energi. Därför är själva monteringen inte ett elinstallationsarbete. Nu tar inte Elsäkerhetsverket upp golvvärmekabel i föreskriften. Men i myndighetens handbok till elsäkerhetslagen så finns den med som exempel. Där framgår det att det är ett elinstallationsarbete att lägga golvvärme.

Det vissa i branschen ställer sig frågande till är varför ljusarmaturen ses som en elektrisk utrustning som förbrukar energi medan golvvärmekabeln ses som en del av starkströmsanläggningen. Båda är ju förbrukare av elektrisk energi, och ingen av dem har till uppgift att leda ström till någon annan förbrukare. Elsäkerhetsverket ger ingen förklaring till varför, men konstaterar att golvvärmekabel är en del av starkströmsanläggningen vilket i sin tur betyder att förläggning av golvvärmekabel är ett elinstallationsarbete. Eftersom Elsäkerhetsverket är vår myndighet vad gäller elsäkerhet så är mitt råd att gå på det som de anger i sin handbok, även om den inte har föreskriftsstatus. Att lägga ner golvvärmekabeln ska alltså ses som ett elinstallationsarbete.

Har du en fråga till Cecilia Axelsson?

Mejla din fråga direkt till cecilia.axelsson@potentiale.se
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera och göra urval i insända bidrag. Insända bidrag kan publiceras anonymt.