Logga in

Värmepumpens utedel prövades i högsta instans

Publicerad
22 sep 2022, 06:01
| Uppdaterad
26 sep 2022

Kommunen, Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen – och grannarna. Alla ansåg att fritidshusägarens så kallade energiträd – som absorberar värme ur luften – var att betrakta som ett plank. Skulle husägaren ha sökt bygglov? Det har nu Mark- och miljöööverdomstolen avgjort.

För ungefär sju år sen installerade en fritidshusägare i Laholm en luft/vattenvärmepump i ett energisystem där värmepumpens utedel består av ett så kallat energiträd som absorberar energi ur atmosfären genom att kyla vattenånga till iskristaller.

Avgjordes i Arn:
Är det ok att sätta köksskåp över eldosor?

De spänningssatte annans fulel – huset brann:
Så gick det för stämda elfirman

Energiträdet, det vill säga värmepumpens utedel, är 2,15 meter högt och 3,67 meter långt. Det är företaget Energisystem Tellus AB i Lund som ligger bakom den här relativt ovanliga konstruktionen.

Värmepumpens innedel placerades i garaget och värme leds därifrån till hus, gästhus och pool.

I samband med andra byggnadsarbeten på fastigheten under 2015 besökte företrädare för kommunen platsen. De gav då besked om att om inget meddelades inom en månad så var åtgärderna, inklusive värmepumpens utedel, okej. Efter att kommunen inte hörts av installerades utedelen.

I ett senare skede återkom kommunen och uppmanade honom att söka att bygglov för utedelen, vilket han gjorde.

Men fritidshusägaren fick nej på ansökan.

Såväl Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun, Länsstyrelsen i Hallands län som Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt bedömde att utedelen till värmepumpen var att betrakta som ett bygglovspliktigt plank.

Samhällsbyggnadskontoret i Laholm tycker inte att värmepumpen passar in i landskapsbilden, som argument till att inte ge bygglov.

Länsstyrelsen i Hallands län menar att ”byggnadsverket har en påtaglig likhet med vad som i dagligt tal kallas för ett plank och ska därmed bedömas som ett sådant. Ändamålet och placering synes främst vara insynsskydd och avskärmning för en altan och pool. Byggnadsverket har en höjd som klart överstiger ett sedvanligt staket.”

Flera grannar sluter upp som motparter till fritidshusägaren när målet går vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Bland annat klagar grannarna på att deras havsutsikt förstörts av värmepumpens utedel.

Men fritidshusägaren, som pekar på att en flyttning av utedelen skulle ge en försämrad prestanda med 20–30 procent, ger sig inte och fortsätter att överklaga.

”Konstruktionen är inget plank och är inte heller att betrakta som ett plank eller en bygglovspliktig konstruktion. Det är en utedel till en värmepump”, förklarar fritidshusägaren om och om igen.

Fackmässigt?
Kakelfirma fick bakläxa på eljobben

I september 2022 konstaterar den högsta instansen, Mark- och miljööverdomstolen, att begreppet plank saknar definition i lagstiftningen och ”att den nu aktuella anordningen är en del av en teknisk konstruktion med en annan funktion än vad som kännetecknar ett plank”.

Domstolen slår fast att utomhusdelen av en värmepump inte är att anse som ett plank. Den har tekniska funktioner och är därför något helt annat. Något bygglov krävs således inte.