Logga in

Byggföretag vägrade betala för 12 av 14 fakturor

Publicerad
12 aug 2021, 06:00
| Uppdaterad
17 aug 2021

Installatören fakturerade för 750 timmar men byggaren tyckte det var ”oskäligt högt” och vägrade betala 580 000 kronor. Det tingsrätten hade att ta ställning till var en muntlig överenskommelse om 450 kronor i timmen.

ETT VVS-företag var underentreprenör åt ett byggföretag vid en entreprenad på fyra olika adresser i Stockholm vintern 2019-2020. 

Kunden hittade billigare installationsprodukter på nätet
Tvist om materialpåslag – elfirman fick rätt

Anklagas för att vältra över fejkade överpriser på kunderna
Grossisternas rabatter anmäls: ”Oschysst och moraliskt fel”

En tidigare VVS-entreprenör hade gått i konkurs, och ersattes av den aktuella VVS-firman som fick i uppdrag att göra klart arbetena. VVS-företaget utförde arbetet på löpande räkning för 450 kronor i timmen, enligt en muntlig överenskommelse mellan parterna.

Totalt fick byggföretaget 14 fakturor från VVS-firman, men bara två betalades. De tolv obetalda fakturorna uppgår till ett totalt belopp om 583 437 kronor för material och arbete.

VVS-företaget fakturerade för 757 timmars arbete, något som byggföretaget ansåg vara “oskäligt högt”.

När betalningen uteblev stämde VVS-firman byggföretaget . VVS-företaget förklarade att man inte gjort klart arbetet då man inte fick betalt. 

Byggföretaget ansåg att 215 526 kronor var skäligt, men hade samtidigt ett motkrav på 238 796 kronor för vattenskador som de menade att VVS-företaget orsakat. VVS-företaget hävdade att de inte hade någon skuld till skadorna.

Elfirman visste inte att en elstigarledning dolde sig i bjälklaget
Bilade av okänd elkabel – och kunden krävde ersättning

Dessutom ansåg byggföretaget att VVS-firman tagit för mycket betalt för material.

Tingsrätten dömde byggföretaget att betala 258 596 kronor till VVS-firman för 644 timmars arbete och friade VVS-företaget från ansvar för vattenskadorna. Domen är överklagad till Svea hovrätt.