Logga in

Grossisternas rabatter anmäls: ”Oschysst och moraliskt fel”

Publicerad
21 jun 2021, 08:37

Elinstallatörer anklagas för att vältra över fejkade överpriser på kunderna. Västfastigheter har anmält förfarandet till Konkurrensverket.

Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare Västfastigheter anser att elinstallatörer och elgrossister samarbetar om artificiella överpriser på ett sätt som är ”oschysst och moraliskt fel”. Det framgår av ett 19 sidor långt klagomål till Konkurrensverket.

”Det är helt enkelt inte rimligt att skattebetalarna ska stå för notan för att elentreprenörer berikar sig”, skriver fastighetsförvaltaren.

Elfirman i tvist om en annan typ av rabatt:
”Vi kommer inte att fortsätta med GNP-rabatter som tidigare”

Tidigare bråk om bruttopriser:
Han försvarar saltad faktura

Klagomålet gäller så kallade partneringentreprenader på löpande räkning, som följer standardavtalen AB 04 och ABT 06. Elinstallatören fakturerar då fortlöpande beställaren för sina kostnader och får ersättning utifrån en självkostnadsprincip. Förutom den faktiska kostnaden får elinstallatören lägga på ett arvode, ofta i form av ett procentuellt påslag.

Om elinstallatören får rabatt ska det komma beställaren till godo. Undantaget är årsomsättningsrabatter, som elinstallatören själv får behålla. Och det är dessa årsrabatter som Västfastigheter anser missbrukas. Så här beskriver fastighetsförvaltaren upplägget:

Grossister och elinstallatörer kommer överens om att höja nettopriset på fakturan med en viss procentsats. Detta artificiella överpris får beställaren, i det här fallet Västfastigheter, betala. Elinstallatören kammar sedan hem en mycket hög ”kickback” i form av en årsomsättningsrabatt. Här handlar det alltså inte om de tidigare så omdebatterade bruttopriserna i grossisternas prislistor utan om höga nettopriser.

Enligt Västfastigheters drivs upplägget av elentreprenörerna, medan elgrossisterna inte får någon del av överpriset. Men grossister har svårt ett säga nej till att trissa upp nettopriserna. De skulle få svårt att konkurrera eftersom så många elinstallatörer tillämpar metoden. Detta enligt Västfastigheters klagomål där de också framhåller att elinstallatörer som inte fakturerar fejkade överpriser får en konkurrensnackdel eftersom de måste ta höjd för sin vinst i entreprenörsarvodet.

Läs också:
Kunden klockade elektrikern – och gick i taket

Klagomålet handläggs av Per Jonsson på Konkurrensverket.

– Vi gör nu en förstudie för att bedöma om vi ska prioritera ärendet och göra en utredning, säger han.