Logga in

Gustav Östermyrs ljusbågsolycka: Även hovrätten fäller Serneke

Publicerad
17 dec 2020, 05:45
| Uppdaterad
23 mar 2021

Hovrätten för Västra Sverige dömer Serneke till 400 000 kronor i företagsbot för en allvarlig elolycka i en transformatorstation.

Hovrätten för Västra Sverige fastställer den tidigare domen i Alingsås tingsrätt: Serneke döms till 400 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott efter en allvarlig ljusbågsolycka som inträffade i maj 2017.

Elinstallatören har flera gånger skrivit om händelsen som inträffade när Serneke byggde ett nytt parkeringshus vid Lerums station. Den då 19-årige Gustav Östermyr skulle utföra fogningsarbete i en transformatorstation när han fångades i en ljusbåge. Han överlevde men fick svåra brännskador, bestående nervskador och ärrbildning.

Läs mer
Efter ljusbågsolyckan: ”De bara skyller på varandra”

Video
”Jag såg hur Gustav blev en låga”

I februari i år dömde Alingsås tingsrätt Serneke till en företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Enligt domen hade företagets platschef varit oaktsam. Han såg inte till att Gustav Östermyr kunde arbeta vid spänningslöshet, han gav inte tillräcklig information om hur arbetet kunde utföras i närheten av högspänning och han säkerställde inte att Gustav hade förutsättningarna klara för sig.

Serneke överklagade tingsrättens dom till Hovrätten för västra Sverige. I ett mejl till Elinstallatören skriver företaget att ”vår invändning mot domen är, kortfattat, främst att den inte på ett tillfredsställande sätt beaktar ansvarsfrågan gällande samordningen kring arbetet i Lerum Energis anläggning”.

Den 15 december kom hovrättens dom, som alltså fastställer tingsrättens dom. Hovrätten konstaterar i domskälen att fogningsarbetet hörde till Sernekes totalentreprenad medan Lerum Energi var anläggningsägare till transformatorstationen. En avgörande fråga har varit om transformatorstationen ska ses som en del av byggarbetsplatsen, som faller under Sernekes samordningsansvar, eller om transformatorstationen ska ses som ett fast driftställe drivet av Lerum Energi, som elbolaget i så fall i första hand ansvarar för.

Hovrätten konstaterar att det som i viss mån talar för att stationen har varit ett fast driftställe är att Lerum Energi har haft egna nycklar dit, att Sernekes platschef fått kvittera ut en nyckel och att verksamheten som sådan skiljde sig från Sernekes verksamhet.

Å andra sidan anlitades Gustav Östermyr genom sin arbetsgivare av Serneke. Det var Serneke som bestämde när Gustav Östermyr och hans kollega skulle komma till arbetsplatsen. Sernekes platschef tog emot Gustav Östermyr och hans kollega, skrev in dem på arbetsplatsen och instruerade dem var och hur de skulle utföra arbetet. Lerum Energi hade däremot högst begränsade möjligheter att påverka fogningsarbetet.

Hovrättens slutsats blir att transformatorstationen – när fogningsarbetet utfördes – var en del av byggarbetsplatsen och därmed var Sernekes ansvar. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att en samordning av arbetsmiljöfrågor inte har skett och Serneke fälls därför för brott mot arbetsmiljölagen. En företagsbot på 400 000 kronor betalas till staten.

Gustav Östermyr får reda på att hovrättens dom har kommit först när Elinstallatören tar kontakt.

– Det känns skönt att det här får ett slut så att jag slipper ha det hängande över mig. Sen tycker jag att boten borde ha varit större, men det här är det rättssystem vi har, säger han.

Läs också:
”Du kan dra isär kablarna flera cm och ljusbågen fortsätter elda”

Företagsboten går till staten. Vad har du själv fått för ersättning?

– Jag har fått pengar för ärren från försäkringsbolaget. Ersättning för den skadade vänsterhanden kan jag få först ett år efter den sista operationen, och den är inte gjord ännu. Jag skulle ha opererats i början av året men det har blivit framskjutet på grund av coronan. Jag är ju ingen akutpatient så jag väntar gärna för de sjukas skull, säger han.

Hur mår du i dag?

– Jag mår bra och jobbar heltid, säger Gustav Östermyr. 

Varför Sernekes företagsbot inte går till Gustav Östermyr kan du läsa om i en tidigare artikel här. Hovrättens dom kan överklagas senast den 12 januari 2021.