Logga in

Första svenska datahall att balansera elnätet

Publicerad
18 nov 2020, 10:17

Internetleverantören Bahnhof blir först ut i Sverige med en datahall vars UPS:er bidrar till högre kvalitet i elnätet. Med utrustning som företaget ändå behöver får det en ny intäktskälla genom att sälja frekvensreserv.

PRESSMEDDELANDE FRÅN EATON:

– Det är viktigt för oss på Bahnhof att kunna bidra till elnätet genom en utrustning som vi ändå behöver för att säkra vår egen drift. Kan vi dessutom bidra till kvaliteten i elnätet och i samband med det få en inkomst är det självklart välkommet, säger Mikael Wallén, Head of Data Center Infrastructure, Bahnhof.

Med hjälp av Eaton har Bahnhof lyckats skapa det första datacentret i Sverige som bidrar till FFR-marknaden, när det råder brist på el i elnätet. Genom Eaton kan Bahnhof hjälpa till med balanseringen av elnätet samtidigt som bolaget får ekonomisk ersättning från Svenska Kraftnät.

En parts svar om effektbristen: ”Blir billigare än att satsa på ny kärnkraft”

Rapport om elnätet: Akuta bristerna i elnätet är lösta – men mer krävs

Under juni 2020 har internetleverantören Bahnhof uppgraderat en av sina befintliga UPS:er (Uninterruptible Power Supply) från Eaton med EnergyAware-teknik i serveranläggningen Thule i Stockholm. Eatons UPS-system har som huvudsyfte att skydda mot de olika störningar som kan förekomma i elnätet, bidra till en avbrottsfri kraftförsörjning till anläggningen och samtidigt bidra till användandet av förnybar energi.

Bahnhofs UPS med EnergyAware-teknik, Eaton Power Xpert 9395P, kan leverera snabb frekvensreserv, FFR (Fast Frequency Reserve), till Svenska Kraftnät. Förutom att skydda mot olika störningar i elnätet, klarar den nu även att erbjuda den outnyttjade energin som ligger lagrad i UPS:ens batterier till Svenska Kraftnät som kan använda denna energi för att hjälpa till med balanseringen av elnätet. Svenska kraftnät betalar en ersättning till Bahnhof för möjligheten att kunna utnyttja denna energi vid behov. Ny hårdvara för mätning och kommunikation har också installerats, vilket gör att man kan mäta nätets frekvens med korta intervaller. Datacentret Thule blir därmed det första i Sverige som använder sig av FFR.

– UPS:en ser till att servrarna och övrig kritisk utrustning alltid går först och Bahnhof kan dessutom själva välja hur mycket effekt de vill bidra med. Detta öppnar även upp för ett annat tankesätt kring investeringar av infrastruktur i form av UPS-system. Till exempel kan man från början investera i en framtida maxkapacitet då man kan få en intäkt för den annars outnyttjade kapaciteten vilket gör det väldigt smidigt att expandera då man slipper krångliga utbyggnader eller uppgraderingar, säger Mathias Jensén, kundansvarig hos Eaton.

Mer om effektbrist: ”Om det varit kallare i Stockholm förra vintern hade det blivit svart i staden”

Projektet kallas för EnergyAware och inleddes 2019. Målet med EnergyAware är att få företag att stötta stabiliseringen av frekvensen. I gengäld får företagen en ersättning från Svenska Kraftnät. Hur stor kompensationen blir beror på hur mycket effekt man kan bidra med och hur länge.