Logga in

”Effekt motsvarande vad hela Södermalm använder”

Publicerad
8 dec 2020, 09:24
| Uppdaterad
22 mar 2021

En ny marknadsplats för effektflexibilitet ska hjälpa Stockholm att klara riktigt kalla vintrar utan att bli nedsläckt.

Stockholm har fått en ny marknadsplats för effektflexibilitet. Den 1 december öppnades Sthlmflex med möjligheten för elanvändare och elproducenter att erbjuda ledig effekt, mot betalning. Mellan 100 och 150 megawatt kan nu frigöras och avlasta Vattenfalls och Ellevios regionnät i staden, exempelvis under kalla vinterdagar.

”Det här är en viktig pusselbit för att mota bort nätkapacitetsbristen.”

Johan Lindehag, vd Ellevio.

Arbete pågår: Akuta bristerna i elnätet är lösta – men mer krävs

Så ska bristerna i elnätet åtgärdas

– Intresset för att vara med är väldigt stort. Vi bedömer att den koordinerade samverkan och den nya marknadsplatsen kan frigöra effekt motsvarande vad hela Södermalm använder, säger Bengt Johansson, affärsutvecklare hos Ellevio, i en kommentar.

Initiativet ingår i ett forskningsprojekt som drivs av Svenska kraftnät tillsammans med Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

Sthlmflex blir den första marknaden i sitt slag i Sverige och har även potential att bli den största. Bland annat tack vare att de två regionnätsägarna kommer att kunna avropa resurser i varandras områden. I Stockholmsregionen ingår 26 kommuner.

Även om marknadsplatsen fortfarande är en testbädd för effektflexibilitet kan den bli till hjälp redan under den kommande vintern.

– Det här är en viktig pusselbit för att mota bort nätkapacitetsbristen, säger Johan Lindehag, vd Ellevio, till nyhetsbyrån Montel.

Tar tid: Sydvästlänken försenas för artonde gången

I Storstockholm finns för närvarande risken att effektbehovet överstiger tillgången från stamnätet, om det blir en så kallad tioårsvinter. Situationen kommer att vara sådan tills nätutbyggnaden Stockholm Väst är klar någon gång 2028-2030.

– Lanseringen av den nya marknadsplatsen handlar om att förbereda oss för en framtid där vi kommer att behöva ett mer dynamiskt elsystem, samtidigt som den ska bidra till att vi bättre kan möta elektrifieringen av Stockholmsregionen, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg hos Svenska kraftnät, i en kommentar.