Logga in

”Efter händelsen som nu skett behöver ESA-utbildningen om induktion eventuellt ses över”

Publicerad
25 maj 2020, 08:06

Utbildningen kring induktion kan behöva utvecklas. Det menar Dag Svensson, vd för Vattenfall Services som drabbats av flera dödsolyckor på senare år. En öppnare företagskultur är också viktig för att minska antalet olyckor, säger han.

Elinstallatörens artiklar om olyckan i Örnsköldsvik, då en linjemontör i 30-årsåldern omkom, har lett till många reaktioner. Montörer vi pratat med har berättat att bristande kunskap inom induktion och tystnadskultur i branschen försämrar säkerheten.

Ny statistik från Elsäkerhetsverket visar också att antalet anmälda elolyckor inom elnät/elförsörjning har ökat de senaste åren.

”Alla säger att säkerheten kommer först, men man måste också leva upp till det, varje dag, året runt.”

Dag Svensson, vd Vattenfall Services.

Läs mer: Efter dödsolyckan – linjemontörer vittnar om tystnadskultur

Dömdes till företagsbot: Miljonböter för Kurravaara-olyckan som dödade 25-åring

Vd:n för ett av Sveriges största företag inom underhåll och entreprenad för elnät, Vattenfall Services, håller med om att det är viktigt att arbeta med företagskulturen.

– Det är det viktigaste sättet att få ner antalet olyckor. Alla säger att säkerheten kommer först, men man måste också leva upp till det, varje dag, året runt, säger Dag Svensson, vd för Vattenfall Services.

Ledstjärnan i en kulturomställning är tydliga mål som det inte kompromissas med, menar han. Flera mål har satts upp hos Vattenfall Services, inom det åtgärdsprogram med 32 punkter som drog igång 2018 och som omfattar alla medarbetare.

Förra året uppmanades exempelvis personalen att bli noggrannare med att rapportera riskobservationer.

– Det har tredubblat antalet inrapporterade riskobservationer, vilket är viktigt för då kan vi se vad som händer och göra något åt det, säger Dag Svensson som också regelbundet besöker arbetsplatser under så kallade safety walks.

Åtgärdsprogrammet är delvis en konsekvens av det tunga bagaget som Vattenfall Services bär på. 2018 inträffade två dödsolyckor och tidigare i år dömdes bolaget till sammanlagt fyra miljoner kronor i företagsbot.

”Efter händelsen som nu skett behöver ESA-utbildningen om induktion eventuellt ses över.”

Dag Svensson, Vattenfall Services.

Enligt Dag Svensson har programmet, som bland annat innehåller introduktionsutbildning för alla nyanställda, hjälpt till att vända trenden. Antalet elolyckor med efterföljande sjukskrivning minskade från sju till en mellan 2018 och 2019.

Introduktionsutbildningen innebär utöver kurser att de nyanställda får en handledare att gå bredvid. Handledaren är med under så lång tid som krävs, beroende på den nyanställdes tidigare erfarenhet. Medarbetarna genomgår också olika tester.

Bolaget ställer även krav på underentreprenörer i kontrakten, om att det ska finnas elsäkerhetsledning som ska agera på ett visst sätt.

I Elinstallatörens artikel den 14 maj efterlyste linjemontörer längre och mer fördjupande utbildning kring induktion. Dag Svensson håller delvis med, och menar att utbildningen ESA Arbete skulle behöva utvecklas.

– Efter händelsen som nu skett behöver ESA-utbildningen om induktion eventuellt ses över, säger han.

Kulturfråga? Anders Ygeman får mothugg om macho-analys om elolyckor

När det gäller tystnadskulturen känner Dag Svensson inte igen sig. Ökad öppenhet har varit en punkt i åtgärdsprogrammet.

Han kan dock inte uttala sig för hela branschen, utan endast för det egna bolaget med cirka 2 200 anställda.

När Elinstallatören försöker göra en intervju med vd:n för ett annat stort bolag i branschen, One Nordic, blir svaret mycket kortfattat.

– Vi vill inte medverka, säger Lars Jonas Arvidsson, vd för One Nordic som har säte i Malmö och knappt 900 anställda.

Dag Svensson, som även är ordförande i branschorganisationen Sveriges Elkraftentreprenörer, berättar att vissa frågor kan vara känsliga att diskutera i branschen.

Vad händer om tystnadskulturen breder ut sig, och medarbetare väljer att inte rapportera om incidenter?

– Då ökar risken att något händer och att olyckorna ökar. Där kan vi luta oss mot statistiken, säger Dag Svensson.