Logga in

Så ska hemmapularna stoppas

Publicerad
5 dec 2019, 06:00

Folk får bara köpa elmaterielet – inte installera det. Men hur ska de hitta en elektriker som vill göra jobbet? Nästa år lanserar Elsäkerhetsverket en lösning.

Hösten 2018 fick Elsäkerhetsverket ett regeringsuppdrag om ”informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukter”. Projektet kallas ”Koppla säkert” och har nu pågått ett drygt år. Vi ställer sju frågor till projektledaren Elin Cederholm.

Mer fulel: Hantverkar-vd:n efter olyckan: ”Billigare göra själv än att elektriker ska lägga slangarna”

Varför behövs det här projektet?
– Vem som helst kan köpa elektriskt installationsmateriel men idag finns inga krav på märkning eller information i butikerna om vem som får installera produkterna. Samtidigt vet vi att många privatpersoner saknar kunskap och att tre av tio hushåll har el som har installerats olagligt. Det är en fara för elsäkerheten, och därför finns ett stort behov av tydlig information, säger Elin Cederholm.

Hur går ni till väga för att öka kunskapen?
– Vi utvecklar bland annat ett webbverktyg som ska göra det enkelt och smidigt för privatpersoner att se vad man får göra och vad man inte får göra när det gäller el. Vi tar även fram broschyrer, filmer, skyltmaterial till butiker och en digital utbildning till butikspersonal.

Rättsfall: Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden

När en privatperson väl har lärt sig att man inte får installera ett nytt vägguttag själv – hur ska hen då hitta en elinstallatör som vill göra jobbet?
– Vi ska vidareutveckla e-tjänsten ”Kolla elföretaget”. Idag kan man använda tjänsten för att kolla upp företag när man redan känner till namn eller organisationsnummer. Tjänsten är väldigt populär, och det görs 11 000 sökningar varje månad. Nu vill vi göra det möjligt att söka på postnummer och postort så att man snabbt och smidigt kan hitta ett registrerat elföretag i sitt närområde. För att få användbara träffar kommer man även att kunna avgränsa sin sökning genom att välja mellan de olika verksamhetstyper som finns.

Alla elfirmor är inte intresserade av småjobb i bostäder, som att installera ett vägguttag. Hur ser ni på risken att privatpersonen får en lång lista med företag som faktiskt inte vill åta sig jobbet?
–Vi försöker skapa en tjänst som ska vara så användarvänlig som möjligt för konsumenten. I det ingår förstås att träfflistan blir så relevant som möjligt. Men hur långt vi kan komma med det är oklart idag. Sen är det ju upp till varje företag att bestämma vilken typ av stora eller små jobb som man vill åta sig. Det får elföretagen sköta i sin egen marknadsföring, säger Elin Cederholm.

Läs mer: Elektrikern Peter blev Clas Fixare – bangar inga småjobb

När lanseras det nya webbverktyget och sökfunktionen?
– De ska lanseras samtidigt, förhoppningsvis under senvåren eller försommaren 2020.

Vilka deltar i arbetet?
– Vi har en extern referensgrupp med bland annat elinstallatörer, återförsäljare, branschorganisationer och försäkringsbolag. Det är jätteviktigt att vi gör det här tillsammans.

Har ni övervägt att helt sonika förbjuda försäljning av elmateriel till privatpersoner?
– Nej, vi har inte för avsikt att förbjuda försäljning av elmateriel till privatpersoner. Det kan vi inte. Då skulle vi försöka gå emot hela EU-lagstiftningen om fri rörlighet gällande varor och tjänster som vi måste följa. Men 2017 utredde vi på uppdrag av regeringen frågan om att införa informationskrav vid försäljning av elektriska installationsprodukter. Vi kom då fram till att först försöka tydliggöra information till de som säljer och köper på frivillig väg. En informationssatsning kan förhoppningsvis få större genomslag än ett krav på exempelvis märkning, och en lagstiftning vore dessutom kostsamt för både branschen och staten, säger Elin Cederholm.

Läs mer: Café sprider nidbild av elektriker på julbord