Logga in

”Den gamla skolan har blivit så gammal att de lärt sig ta det lugnt, det är värre för 30-40-åringarna”

Publicerad
16 sep 2019, 14:03

Anna Hilpinen, skyddsombud på Nymans elektriska är en av de 400 personer som deltagit i SEF och IN:s gemensamma träffar om psykosocial arbetsmiljö. De yngre, berättar hon, är bättre på att säga ifrån när det blir för tungt.

Många elektriker har inte ett samtalsklimat på arbetsplatsen där det känns okej att ta upp att arbetsbelastningen är för tung. Det har visat sig på Installatörsföretagens och Elektrikernas gemensamma möten om organisatorisk och social arbetsmiljö som totalt lockat 390 deltagare runt om i landet. Det många efterlyser i de anonyma mentimeterundersökningar som gjorts under mötena är bättre kommunikation. 

Kränkande särbehandling: Knarkluder löd klottret

Gudrun Andersson.– Vi har varit på ställen där folk säger att de inte varit inne på kontoret eller ens sett chefen på ett år. Å andra sidan finns det företag där de har måndagsmöten varje vecka där de kan ta upp allt. Det här är företag som har väldigt låg tolerans för diskriminering och sociala arbetsmiljöproblem. Det handlar om ett starkt ledarskap

Det säger Gudrun Andersson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen i Sundsvall som hållit i träffarna om psykosocial arbetsmiljö tillsammans med SEF:s Sven Höckert.

”Min arbetsledare tvingar mig att ta ledigt”

Deltagare på IN:s och SEF:s gemensamma möte.

Kritik från Arbetsmiljöverket : ”Vi har noterat brister i elektrikerutbildningen”

Utbrändhet orsakas till 60 procent av problem utanför arbetet. Anna Hilpinen, montör och skyddsombud på Nymans elektriska kom till träffen i Stockholm för att hon som skyddsombud vill blir bättre på att hantera ifall kolleger har problem hemma som kan spilla över på jobbet. 

Anna Hilpinen.– Eftersom jag är ute på bygget och jobbar tror jag att jag kan vara en mellanhand som det är lättare att vända sig till om man har problem – jämfört med att gå till ledande montör eller en chef, säger Anna Hilpinen. 

Utbrändhet orsakar både lidande och problem för den som drabbas. Sjukskrivningarna är långa, sällan under ett halvår. Och en del klarar inte ens av att komma tillbaka till sitt gamla jobb. Dessutom kostar de företagen mycket pengar. Det finns en samsyn mellan fack och arbetsgivare att minska ohälsan, det är också skälet till att Installatörsföretagen och Elektrikerna jobbar tillsammans med den här sortens möten som ska öka medvetenheten. Och uppslutningen har varit stor både från företagsledare, HR och från montörsleden.

Enkönad elektrikerbransch: 4 av 5 chefer ”gör inget särskilt” för att locka kvinnor till arbetsplatsen

”Min arbetsledare tvingar mig att ta ledigt” vittnar en av deltagarna på mötet om. Hur mycket arbetsbelastning och stress man tål är dels individuellt och dels påverkas det av åldern. En undersökning från Luleå tekniska universitet visar att sannolikheten för att råka ut för en allvarlig arbetsolycka för en ung medarbetare som sällan upplever stress och har bra säkerhetskultur är 5 procent. Motsvarande sannolikhet för en 60-plussare som upplever stress och har en dålig säkerhetskultur är 75 procent. 

Jag frågar Anna Hilpinen om det finns några skillnader på hennes arbetsplats hur olika åldersgrupper hanterar arbetsbelastning. 

– Både de i 20-årsåldern och de äldre kan säga saker som att ”det där är för tungt för mig, jag får gå två gånger”. Den gamla skolan är så pass rutinerade att de vet vad precis vad de klarar. Värst är det för 30- och 40-åringarna som är uppfostrade i den gamla skolan men inte hunnit bli gamla och avslappnade. För dem ska jobbet vara tungt och man ska bara jobba på.

Studentflak: ”Nu har de visat upp sig för hela Uddevalla – alla vet vilka de är”