Logga in

Sydvästlänken försenad för 19:e gången – uppskjuten till 2020

Publicerad
28 aug 2019, 14:24

Fel på kabelskarvar gör att den nya HVDC-länken genom södra Sverige försenas ytterligare. Omriktarstationen Hurva stör dessutom boende i området. ”Ljuden hördes inomhus nattetid.”

Flera skarvfel har upptäckts i den nya länken för högspänd likström (länk 1) mellan småländska Värnamo och skånska Hurva. Svenska kraftnät har därför beslutat att byta ut samtliga 570 skarvar i de två likströmslänkarna som utgör Sydvästlänken.

”Huvudsaken är att anläggningen som vi ansluter är verifierad, godkänd och säker.”

Sverker Ekehage, projektledare för Sydvästlänken hos Svenska kraftnät.

Åtgärden gör att drifttagningen skjuts upp för nittonde gången, till oktober 2020. Enligt den tidigare planen skulle båda länkarna ha tagits i kommersiell drift 31 oktober i år.

Skulle varit klar 2014: Sydvästlänken försenas för artonde gången

– Försening är förstås jättetråkigt och ett misslyckande. Men både vi och leverantörerna gör allt vi kan för att få Sydvästlänken i drift så snart som möjligt, säger Sverker Ekehage, projektledare för Sydvästlänken hos Svenska kraftnät.

Det var under sommarens provdrift som det uppstod flera skarvfel i den ena HVDC-länken på 600 megawatt. Orsaken var elektriska överslag i kabelskarvarna.

Liknande problem har tidigare uppstått i likströmsförbindelsen Nordbalt mellan småländska Nybro och Klaipeda i Litauen. År 2016 blev det avbrott i tolv landskarvar. Därefter bestämde sig Svenska kraftnät och litauiska Litgrid för att byta ut 130 skarvar till en modifierad version från leverantören NKT (tidigare ABB).

– Huvudsaken är att anläggningen som vi ansluter är verifierad, godkänd och säker. Det finns stora möjligheter med likströmslänkar, eftersom tekniken är nätstabiliserande vid exempelvis åsknedslag. Samtidigt kan tekniken skapa större problem om den inte fungerar som den ska. Då kan i stället effekten av fel förstärkas. Så det är viktigt att säkerställa att allt fungerar korrekt! säger Sverker Ekehage.

 

Ny teknik: ”Vi har inte många omriktarstationer i den här storleken över huvud taget”

Trots förseningen har framsteg gjorts för Sydvästlänken under sommaren, då den första provdriften av länk 1 genomförts med godkända resultat. Provning av länk 2 pågår nu. Under hösten kommer de två länkarna att provköras tillsammans. När alla fel är åtgärdade körs ett slutgiltigt prov.

”Det var ett mycket högt ljud från omriktarstationen, delvis beroende på vindriktningen, som hördes inomhus nattetid även med stängda fönster.”

Veronica Witlock som bor 400 meter från omriktarstationen.

För de boende nära Hurva har sommarens tester inneburit en del ljudstörningar.

– Det var ett mycket högt ljud från omriktarstationen, delvis beroende på vindriktningen, som hördes inomhus nattetid även med stängda fönster, berättar Veronica Witlock som bor 400 meter från omriktarstationen.

Svenska kraftnät har i nuläget ingen förklaring till det höga ljudet. Men innan den kommersiella drifttagningen nästa år måste alla myndighetskrav, på bland annat ljudnivåer och störningar mot elnätet, vara uppfyllda.

Tidigare förseningar av Sydvästlänken, om sammanlagt fyra år, har orsakats av tekniska problem i omriktarstationerna. Leverantören GE Grid har förklarat det med att tekniken är relativt ny och att de flesta tester och kontroller har gjorts i laboratoriet och fabriken.

Sydvästlänken: Leverantören förklarar sig

När omriktarstationerna körts under verkliga förhållanden, som en del av det svenska stamnätet, har det inträffat fel – främst avvikelser i skydds- och kontrollsystemen. Åtgärder som GE Grid gjort är bland annat att utveckla nya programvarulösningar.