Logga in

Så undviker du rostangrepp vid skyddsutjämning i lagård

Publicerad
24 jun 2019, 09:30
| Uppdaterad
8 apr 2021

I djurstall är det krav på skyddsutjämning för att skydda mot elchock. Men i kombination med den frätande miljön i stallet, kan detta orsaka extremt snabb rostutveckling. Potentialutjämningsexperten Cecilia Axelsson ger råd.

Jordbrukstidningen Land Lantbruk rapporterar om en bonde i Norrtäljetrakten, som byggde nytt kostall med ingjutna, galvaniserade stolpar. Efter bara några månader upptäcktes att stolparna rostat kraftigt nere vid golvet, där de varit i kontakt med ströbädden. Länk till Land Lantbruk (premiumartikel)

Ändå kräver både Elinstallationsreglerna och försäkringsbolagen att stora delar av inredning och armering i djurstall kopplas samman och ansluts till en huvudjordningsskena.

Hästar känner spänningsskillnader på bara några volt – kan vägra dricka

En utredning av forskningsinstitutet Rise Kimab kom fram till, att orsaken sannolikt var galvanisk korrosion orsakad av att inredningen och golvarmeringen kopplats samman elektriskt.

– Det här är ett ganska vanligt problem i den frätande miljö som finns i djurstall, säger Cecilia Axelsson, som är civilingenjör inom elkraft och expert på potentialutjämning, samt driver elsäkerhetsföretaget Potentiale i Wermland.

Ändå kräver både Elinstallationsreglerna och försäkringsbolagen att stora delar av inredning och armering i djurstall kopplas samman och ansluts till en huvudjordningsskena.

De 3 vanligaste missuppfattningarna om potentialutjämning

Och det finns goda skäl till detta, enligt Cecilia Axelsson.

– Djuren är mycket känsliga. Finns det till exempel en potentialskillnad mellan där de står med frambenen respektive bakbenen, kan det bli krypströmmar som går genom kroppen och de vitala organen. Och det mår de förstås inte bra av. Redan vid små potentialskillnader kan kornas mjölkproduktion sina, och även dödsfall har rapporterats, säger hon.

Men det är egentligen inte skyddsutjämningen som orsakar rostproblemen, som Cecilia Axelsson ser saken:

I djurstall måste kompletterande skyddsutjämning förbinda alla utsatta delar samt främmande ledande delar som djuren kan beröra, det kommer vi inte ifrån, så i det här fallet är det materialvalet som ställer till det. När man förbinder olika material som inte harmoniserar med varandra, i en så korrosiv miljö som ett djurstall, då påskyndar man rostprocessen oerhört mycket. säger hon.

”Mitt råd är att inte låta de galvaniserade stolparna och armeringen i bottenplattan komma i kontakt med varandra, utan istället isolera dem från varandra.”

Cecilia Axelsson, Potentiale i Wermland.

Testa dina kunskaper: Quiz: Har du koll på potentialutjämning?

Eller som Lantbrukets Brandskyddskommitté uttrycker det i sin handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet: ”En blandning av ädla och oädla metaller skapar galvaniska spänningar som vandrar mellan materialen. Den mest oädla metallen kommer att utgöra en katod, och i miljön där djururin fungerar som elektrolyt kommer korrosionen i den oädlaste metallen att drivas på och riskera kraftiga rostangrepp på inredningen.”

I Norrtäljefallet skulle det alltså troligtvis vara stolparnas förzinkning som är boven i dramat.

– Mitt råd är att använda stolpar och inredning av rostfritt stål, men det är tyvärr dyrt. Används varmförzinkade stolpar så kan man exempelvis gjuta klackar som gör att stolparna inte kommer i kontakt med gödsel och urin och på så vis i alla fall bromsa rostangreppen, säger Cecilia Axelsson. 

Det är också viktigt att använda anslutningar och klämmor anpassade för materialen. Rostfritt stål är ett material som fungerar ihop med andra material samt att det står emot korrosiv miljö på ett bra sätt. Miljön i ett djurstall är dock så korrosiv att det är svårt att skydda sig helt och hållet från rostangrepp och då speciellt när man skyddsutjämnar och därmed har en gemensam punkt i och med jordskenan.