Logga in

”Om det görs med såg eller sax är upp till installatören”

Publicerad
15 maj 2019, 06:00

Uppmanar tillverkaren till sågning av fasskenan, eller handlar det om ett missförstånd? En liten symbol på en ny fasskena skapar förvirring i en debatt som aldrig tar slut.

En liten sågsymbol på en tillverkares senaste fasskena för elcentraler oroar Elinstallatörens expertkommentator Henric Hagberg. Uppmanar Schneider Electric till att såga fasskenan i sortimentet Resi9, undrar han?

Så är det inte, enligt svar från tillverkarens franska expert: ”Bilden på en såg är till för att visa att det är möjligt att kapa skenan. Om det görs med såg eller sax är upp till installatören, men för att säkerställa att inte kopparflagor orsakar överledning är det bäst att använda sax”, skriver Schneider Electrics expert.

Webbenkät: Så många elektriker sågar respektive klipper

”Tillverkarens anvisning är alltid det som gäller och här anvisas faktiskt till sågning. Även om det inte är så de menar”

Henric Hagberg, Elinstallatörens expertkommentator

Henric Hagberg tycker att risken för missförstånd är stor.

– Tillverkarens anvisning är alltid det som gäller och här anvisas faktiskt till sågning. Även om det inte är så de menar. Det är onödigt, säger Henric Hagberg.

Mer diskussion om fasskenor: Därför duger inte eltejp som beröringsskydd

Han påminner om att ansvaret och valet av kapningsmetod ligger hos elektrikern, som ska arbeta enligt ”god elsäkerhetsteknisk praxis”. Enligt en enkät som Elinstallatören gjorde 2016 väljer 12 procent av läsarna att såga och 88 procent att klippa fasskenor.

Elstudion: Hagers Joakim Loman kapar fasskena i studion, gissa med vad!

En representant för Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter, EUU, menade då att det inte går att säga rakt av vad som är rätt eller fel. Det viktiga är att inte lämna kvar några kopparspån. Risker finns även vid klippning. Trycket från saxen kan skapa grader mellan de tre fasskenorna.

”Sågning är ju faktiskt okej om du kontrollerar att inga koppar-sågspån blir kvar och allt blivit enligt god elsäkerhetsteknisk praxis”

Henric Hagberg

Flera experter uppmanar till att läsa tillverkarens manual. Men den skickas inte alltid med produkten.

Mer om fasskenor: Är en skruv lös – eller saknas den?!

Henric Hagberg har inte sett sågsymbolen hos någon annan tillverkare, och tycker att den borde bytas ut. Att införa en standardsymbol för kapning av fasskena vore också bra.

Varför tror du att det är så svårt att enas om en metod för kapning av fasskena?

– Eftersom ansvaret ligger på elektrikern att göra en säker och korrekt installation. Sedan kan det vara olika skolor i olika länder för vilken metod man använder. Sågning är ju faktiskt okej om du kontrollerar att inga koppar-sågspån blir kvar och allt blivit ”enligt god elsäkerhetsteknisk praxis”, säger Henric Hagberg.