Logga in

”Obehagligt när jordfelsbrytarnas skydd försvinner i det tysta”

Publicerad
2 maj 2019, 06:00
| Uppdaterad
8 apr 2021

Likström som läcker från omriktare kan förstöra jordfelsbrytaren utan att det märks. och lämna elsystemet oskyddat.

Allt fler skaffar solceller och elbilar, och då påverkas husens elanläggningar på nya sätt. Bland annat kan det läcka likström från omvandlare.

”Det obehagliga är att det inte märks när jordfelsbrytarna typ A upphör att fungera… Skyddet försvinner i det tysta”

Fredrik Byström Sjödin, expert elsäkerhet Installatörsföretagen

De flesta fastigheter har jordfelsbrytare av typ A, som tål upp till sex milliampere likström. Vid mer ström än så blir jordfelsbrytaren mättad och ”somnar in”.

Läs mer: Så undviker du misstagen vid installation av frekvensomriktare

Fredrik Byström Sjödin.– Det obehagliga är att det inte märks när jordfelsbrytarna typ A upphör att fungera, vid felströmmar på AC-sidan. Skyddet försvinner i det tysta, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen.

Till problemet hör att likströmmen kan fortplanta sig genom elnätet, exempelvis till intilliggande hus. Läckströmmen stoppas inte förrän den når transformatorn. På sin väg dit kan många jordfelsbrytare typ A förstöras. I värsta fall upphör alla jordfelsbrytare i ett bostadsområde att fungera utan att någon märker det.

– Det kan förstås bli livsfarligt, om det exempelvis blir elfel i ett badrum senare, säger Fredrik Byström Sjödin.

Han menar att problemen med läckströmmar och jordfelsbrytare kommer att öka, när fler skaffar solceller och det installeras omvandlare i många hus.

Andra nätrelaterade problem: ”De flesta elfordon borde inte få anslutas på nätet”

Lösningen på problemet är att byta till jordfelsbrytare av typ B som har inbyggda filter och klarar högre strömmar. Installatörsföretagens rekommendation är att sådana alltid ska finnas mellan omvandlarna och elcentralen. Installationsreglerna, alltså SS 436 40 00, säger att jordfelsbrytare inte är något tvingande krav, men OM man ska installera en sådan ska den vara av typ B. 

– Alla anläggningsägare med omvandlare bör ha en plan för byte till jordfelsbrytare typ B, och rådet är att byta alla jordfelsbrytare i anläggningen.

– Alla anläggningsägare med omvandlare bör ha en plan för byte till jordfelsbrytare typ B, och rådet är att byta alla jordfelsbrytare i anläggningen, säger Fredrik Byström Sjödin.

Ett bekymmer för många i dag är att jordfelsbrytare av typ B är dyrare än typ A. Men det kommer att ändras med tiden, menar Fredrik Byström Sjödin. När efterfrågan på en produkt ökar brukar den falla i pris.

Mer om jordfelsbrytare: ”Det är bra med säkerhet, men…”

Som anläggningsägare är det viktigt att vara uppmärksam på problemet med läckströmmar. En elanläggning får inte störa intilliggande anläggningar. Det är ett brott mot lagstiftningen kring elektromagnetiska fält och störningar, EMC.

Ansvaret för att informera om vilka komponenter som krävs i en elanläggning ligger hos installationsföretaget. Det är också bra om tillverkare av likströmsprodukter informerar om hur stora läckströmmarna kan bli. Men informationen varierar.

– Regelverket är tydligt med att installatören ska vidta åtgärder mot likströmskomponenter, om det befintliga är jordfelsbrytare typ A, säger Fredrik Byström Sjödin.

VIDEO: Här förklarar Fredrik Byström Sjödin vad läckströmmar kan leda till.