Logga in

Solcellerna kopplades in – och elanläggningen löpte amok

Publicerad
28 mar 2019, 06:00

En armatur tog fyr, syrgasutrustning slogs ut, hissen stannade och en diskmaskin startade av sig själv. Äldreboendet drabbades av totalt elhaveri när den nya solcellsanläggningen togs i drift.

En ovanlig Lex Sarah-anmälan om omfattande elfel gjordes i Vadstena i mitten av februari. Haveriet drabbade äldreboendet Vätterngården, något Corren var först att rapportera om.

Problemen startade fredag 18 januari, samma dag som en ny solcellsanläggning driftsattes på äldreboendet. På kvällen märkte personalen att belysningen började flimra. Dagen därpå luktade det bränt från en diskmaskin. På söndag förmiddag startade en diskmaskin av sig själv, flera säkringar gick, syrgasutrustningen hos en boende slogs ut och det började ryka kraftigt från en armatur i ett förråd.

Läs mer: Kolla in elfelen som fick Elsäkerhetsverket att klippa strömmen

Rökutvecklingen fortsatte, men brandlarmet reagerade inte. Personalen ringde 112. Räddningstjänsten kom till platsen och ringde in en elektriker, som efter någon timme upptäckte ett allvarligt fel i elcentralen. PEN-ledaren på inkommande servisledning var inte ordentligt fastskruvad, och ett nollfel hade uppstått. Elektrikern skruvade fast ledaren och åker därifrån på eftermiddagen.

Quiz: Har du koll på nya lampdonen?

Men elproblemen var långt ifrån över för Vätterngårdens del, enligt Lex Sarah-anmälan. På söndagskvällen gick fler säkringar, ventilationen slogs ut och en hiss stannade. Under måndagen slutade flera elsängar och elliftar att fungera. Datorer, tv-apparater och höjbara skrivbord hade gått sönder. Flera tvättmaskiner och torktumlare stod still, nödbelysningsskyltar hade slocknat och det är oklart om brandlarmet fungerade. Systemet för passerkontroll och branddörrar hade också gett upp.

”Elsäkerhetsverket ser allvarligt på nollfel och det är ovanligt att det inträffar på så här stora anläggningar.”
Hans-Åke Karlsson, elinspektör

Händelsen hamnade på Elsäkerhetsverkets bord, efter att en anmälan gjordes till Arbetsmiljöverket. I början av veckan besökte elinspektör Hans-Åke Karlsson platsen.

– Elsäkerhetsverket ser allvarligt på nollfel och det är ovanligt att det inträffar på så här stora anläggningar, säger han.

Läs mer: Elfirma spänningssatte annans fulel – stäms efter villabranden

När nollan flyter kan spänningen svaja kraftig i eluttagen. Ena stunden kan det vara 100 volt, nästa 380 volt, vilket kan få den anslutna elutrustningen att gå sönder. Eftersom det rörde sig om ett 4-ledarsystem drabbades även skyddsjord, vilket kan ge personskador.

I det här fallet uppstod nollfelet efter att en solcellsinstallation driftsattes. Men det berodde inte på att solcellsanläggningen hade installerats felaktigt, enligt Hans-Åke Karlsson. Elinstallatören gjorde anslutningen i en annan del av elcentralen och ska inte ha rört PEN-skenan över huvud taget. Men när anläggningen driftsattes blev belastningen på nollan högre än tidigare. Nollskruven, som kan ha suttit löst länge, kan därmed ha släppt. Samma problem skulle teoretiskt ha kunnat inträffa om elanläggningen hade förändrats på något annat sätt. Kanske genom att ansluta en ny varmvattensberedare eller laddboxar.

Läs mer: Han jagar elfel i hemmen

Elinstallationsfirman som gjorde solcellsinstallationen har efter händelsen lagt till en ny punkt i sitt egenkontrollprogram: ”kontrollera nollskruven”. Det är något Hans-Åke Karlsson rekommenderar även andra elfirmor att göra.

– Det är viktigt att noga kontrollera att en anläggning klarar nya förutsättningar. Är allt rätt dimensionerat, är det rätt säkringar och är allt ordentligt åtdraget? säger han.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på en paragraf i socialtjänstlagen, som säger att personal måste anmäla missförhållanden inom omsorg om människor, som är äldre eller har funktionsnedsättningar. Lex Sarah-anmälan vid Vätterngården handlade om brister i fysisk miljö, utrustning och teknik. Varken boende eller personal kom till skada av elproblemen.

Läs mer: ”Alla elektriker” vet väl att fasskenan ska monteras på ovansidan…?