Logga in

Färre laddpunkter i förhållande till antal elbilar

Publicerad
8 aug 2018, 15:39

60 000 kronor i rabatt får den som köper en elbil med det nya bonus-malus-systemet som infördes 1 juli. Det gav ett omedelbart skutt i försäljningen och att antal laddpunkter per laddbar bil inte längre ligger är 0,1 som det länge varit.

Med bonus-malus-systemet som började gälla den 1 juli får den som köper en elbil 60 000 kronor i rabatt. Det fick stort utslag i försäljningen. Bilbranschen har haft några riktigt bra år med stor försäljning och även laddbara bilar har sålt bra. Men införandet av det nya systemet gav en omedelbar skjuts. Mer än dubbelt så många laddbara bilar sålde i juli i år jämfört med förra årets julimånad. Det blev 2200 fler laddbara personbilar på de svenska vägarna under juli månad.

5 saker du inte vill missa när du installerar laddstationer

Olle Johansson, vd för Power Circle som redovisar statistiken tror att det blir nya försäljningsrekord under hösten.

– Det märks att efterfrågan på laddbara bilar ökar och nu är större än vad bilhandlarna har räknat med. De modeller som finns tillgängliga står för rekordförsäljning. Jag hoppas branschen kommer till rätta med sina långa leveranstider så att inte det blir ett hinder för att välja en laddbar bil, säger Olle Johansson

”Jesus-batteruet” utmanar dagens batterier

Med den tidigare supermiljöbilspremien fick man 40 000 kronor rabatt vid köp av en elbil, nu är maxrabatten 60 000 kronor. Även laddhybrider kan få rabatt enligt det nya systemet om de släpper ut mindre än 60 gram koldioxid per kilometer. Rabatten varierar med mängden koldioxidutsläpp mellan 10 000 och 60 000 kronor.

– När antalet laddbara bilar ökar är det viktigt att tillgången till laddning också hänger med. Även de kommuner och företag som redan byggt laddstationer måste utvärdera om det är dags att bygga fler, det här är en ständig utveckling. Utan bra laddmöjligheter försvåras omställningen till eldrift betydligt, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

Personsäkerhetsbrytare under mark dålig idé

I Sverige finns nu 1425 publika laddstationer med totalt 5489 laddpunkter. Med drygt 58 000 laddbara bilar i Sverige innebär det 0,09 publika laddpunkter per laddbar bil. Det måttet är ner från 0,1 innan juli månads rekordförsäljning.

Malus-delen av det nya systemet, innebär att bilar som släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer kommer beläggas med en kraftigt höjd fordonsskatt som står i proportion till utsläppens storlek.

Lyktstolpen laddar elbilen – och installationen går snabbt