Logga in

”Vårt system är tvärtom säkrare”

Publicerad
12 jun 2018, 12:44

Lyktstolpar finns överallt. Och de kan ge mycket mer än ljus.
”Ett väldigt praktiskt sätt att bygga ut laddinfrastrukturen.”

Askersunds kommun har byggt ut laddinfrastrukturen för elfordon rejält – utan att vare sig gräva upp marken eller dra kabel. Ladduttagen har i stället installeras i befintliga belysningsstolpar på stadens gator, torg och parkeringsplatser. 

Läs mer: Lyktstolpen laddar elbilen – och installationen går snabbt

Vattenfall har utvecklat laddtekniken tillsammans med Binar Elektronik, Sustainable Innovation och Askersund kommun. Nu är testprojektet avslutat, och vi ställer fem frågor till Robert Lindström, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Vad är finessen?
– Lyktstolpar finns överallt och kan användas till mer än belysning. Det är ett väldigt praktiskt sätt att bygga ut laddinfrastrukturen, säger Robert Lindström.

Vanliga lyktstolpar är bara spänningssatta på natten. Finns det några säkerhetsrisker när stolparna är spänningssatta även på dagen?
– Vårt system är tvärtom säkrare. Eventuella jordfel upptäcks direkt eftersom jordströmmarna mäts kontinuerligt, säger Robert Lindström.

Testa dig själv: Kan du installera åskskydd?

Hur har testet gått?
– Väldigt bra. Tidigare fanns det ingen laddinfrastruktur i Askersund och vår testpanel med runt 30 elbilsförare är nöjda och har använt laddplatserna mycket, säger Robert Lindström.

Vad händer nu?
– Testet är avslutat och har visat att tekniken fungerar. Nu har vi gått in i en kommersiell fas och besöker de flesta kommuner i landet för att presentera tekniken. Hittills har vi varit på ett 30-tal platser, och intresset är väldigt stort, säger Robert Lindström. 

Några hinder på vägen?
– En förordning måste ändras eftersom belysningsnätet inte får användas till annat än belysning idag. Men alla inblandade är positiva till att göra förändringen så att det blir möjligt, säger Robert Lindström.

Läs mer: De flesta elfordon borde inte få anslutas på elnätet