Logga in

“Jag är en skitduktig elektriker med full behörighet”

Publicerad
21 jun 2018, 09:44

En anställd i ett VVS-företag var bättre på sälj än på el. Under centralbytet åstadkom han 39 elfel varav 4 allvarliga. Men kunden ska ändå betala för jobbet visar en dom i Stockholms tingsrätt.

På försommaren 2016 slöts ett muntligt avtal mellan ett läkarpar och ett VVS-företag om el- och rörarbeten på löpande räkning i en ny läkarmottagning mitt i Stockholms City. Parterna kom överens om att priset skulle vara 450 kronor per timme för elarbeten och 420 kronor i timmen för rörarbeten. Det avtalades inte att AB 04 skulle tillämpas.
Bland annat handlade det om att flytta en elcentral.

Läs mer: VVS-montör döms för elchock

”Ni vet kanske inte att jag är en skitduktig elektriker med full behörighet”

66-åringen som åstadkom 39 elfel på ett centralbyte.

Läs mer: De ångrar inte satsningen på VVS

En av VVS-bolagets anställda förklarade att han var ”EU-behörig installationselektriker” med 40 års erfarenhet av elarbeten.

Den 66-årige mannen, som dock kallade sig för oberoende entreprenör, sa på ett första möte med läkarparet något i stil med: ”Ni vet kanske inte att jag är en skitduktig elektriker med full behörighet”, och att han kunde flytta elcentralen på en dag.

Något som visade sig vara en sanning med modifikation. Stockholms tingsrätt slår fast att mannen, som var anställd av VVS-företaget, inte var behörig elektriker och att han först efter ett tag utfört arbetet under överinseende av en behörig elektriker.
Därigenom blev VVS-företaget ansvarigt för både för el- och VVS-installationerna.

Efter domen: Här är den obehörige elektrikerns elfel

Enligt besiktningsprotokollet från en elbesiktningsman hösten 2016 fanns det 39 fel i de utförda elarbetena, varav fyra allvarliga. VVS-företaget hävdade att arbetena inte var färdigställda.
Men enligt besiktningsprotokollet skulle kostnaden för att åtgärda elfelen komma att uppgå till 40 000 – 50 000 kronor och ta cirka tre dagar. Under tiden måste läkarmottagningen hållas stängd till en kostnad om drygt 100 000 kronor per dag.

Läkarparet godtog de belopp som har fakturerats för VVS-arbetena, 234 000 kronor, men betalade inte för elarbetena som ”inte vara fackmässigt utförda”.
Stockholms tingsrätt ansåg dock att de obetalda fakturorna hade reklamerats för sent. Läkarparet reklamerade felen strax före jul 2017 och enligt konsumenttjänstlagen ska detta ske inom”skälig tid” vilket bör vara inom två månader efter det att konsumenten märkt felet.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan överklagas till Svea hovrätt senast 5 juli.

Läs mer: Så kan elektriker och rörmokare bli bästisar