Logga in

Nya filmklipp avslöjar allvarliga brister på bygget

Publicerad
19 apr 2018, 05:00

Ingen har ställts till svars för elolyckan i Tyfors i Dalarna där två estniska montörer omkom 2016. Men montörernas egna filmklipp avslöjar allvarliga säkerhetsbrister på bygget.

Den 7:e november 2016 kom 23-årige Juhan och 59-årige Peeter* i kontakt med en högspänningsledning utanför Tyfors i Dalarna. Båda miste livet. 

Ett drygt år senare slog Arbetsmiljöverkets utredning fast att montörernas egna misstag var den direkta orsaken till olyckan. Byggherren och nätägaren Ellevio hade inte gjort något fel. Åklagaren lade ner förundersökningen eftersom det inte gick att visa att någon hade begått ett brott.

Arbetsmiljöverket om nya filmklippen: ”Vi skulle ha stoppat arbetet direkt”

Den estniska arbetsgruppen lämnade Sverige bara några dagar efter olyckan, och de svenska utredarna pratade aldrig med de omkomna montörernas arbetskamrater. Men det har det estniska tv-programmet Pealtnägija gjort. Programmet, som är Estlands motsvarighet till Uppdrag granskning, sände den 7 mars ett 18-minuter långt inslag om olyckan. Där avslöjas allvarliga säkerhetsbrister.

Läs mer: Utredningen om dödsolyckan i Tyfors läggs ner

– På byggarbetsplatsen rådde kaos, och det var bara en tidsfråga innan en olycka skulle inträffa, inleder programmets redaktör Mihkel Kärmas inslaget.

– På byggarbetsplatsen rådde kaos, och det var bara en tidsfråga innan en olycka skulle inträffa.

Pealtnägijas redaktör Mihkel Kärmas inleder inslaget

De starkaste filmklippen och bilderna har tagits av de estländska montörerna själva. De visar bland annat hur en man använder traktorns gripklo, som är avsedd för att hålla fast stolpar, som lift. Mannen står och balanserar på skopan uppe vid en kraftledning på flera meters höjd.

Läs mer: Språkförbistring bakom dödsolyckan

Montörerna jobbade för det estniska företaget LWE, Leonhard Weiss Energy, som hade anlitats av svenska Ellevio. Uppdraget var att byta ut gamla högspänningsledningar mellan Lesjöfors och Fredriksberg, en sträcka på cirka 30 km. Gruppens projektledare var 23-årige Juhan, som trots sin unga ålder hade lett flera stora projekt tidigare. Ingen i arbetsstyrkan talade svenska.

Läs mer: Är det ok med tolk vid elarbete?

Filmklippen visar hur väderförhållandena förvärras under hösten. Maskinerna kör fast i den vattensjuka marken, projektet blir försenat. Juhan är, enligt flera vittnen, stressad.

Morgonen den 7 november börjar fem man gräva hål för nya ledningsstolpar. Klockan tre på eftermiddagen kommer de till stolpe nummer 62. Juhan vill mäta avståndet mellan stolparna, och 59-årige Peeter, som har arbetat som elektriker hela sitt yrkesliv, erbjuder sig att hjälpa till. Tillsammans åker de upp i korgliften. Bredvid stolpen finns en gammal högspänningsledning, som de tror är spänningslös. Men spänningen slås på under arbetets gång.

Första artikeln om Tyfors: Dödsolycka utreds som arbetsmiljöbrott

En traktorförare, som befinner sig en bit därifrån, hör ett konstigt ljud. När han når stolpe 62 har Juhan ramlat ihop i korgliften. Peeter hänger över korgkanten.

– Eftersom traktorn var strömförande fick jag ta ner korgen med nödsänkning. Sedan tog jag ut dem och försökte återuppliva dem, berättar han i inslaget.

– Eftersom traktorn var strömförande fick jag ta ner korgen med nödsänkning. Sedan tog jag ut dem och försökte återuppliva dem.

Traktorföraren

Efter en dryg halvtimme kommer räddningshelikoptern. Då finns inget liv kvar att rädda.

Svenska Arbetsmiljöverket kom senare fram till att den direkta orsaken till olyckan var att montörerna begick ödesdigra misstag. Elsäkerhetsanvisningarna ESA 14 skulle följas, enligt kontraktet mellan Ellevio och LWE. Men montörerna bröt mot anvisningarna på två sätt. De arbetsjordade inte ledningen innan arbetet påbörjades. Och de gick upp i korgliften utan att ha något arbetsbevis, vilket innebär att Ellevios driftsledning inte hade gett klartecken. Vid olyckstillfället skulle ett faslikhetsprov av anläggningen utföras, vilket framgick av den driftorder som gruppen arbetade efter. Det var därför ledningen spänningssattes.

Enligt traktorföraren kände estländarna inte till att testet skulle ske.  

– Inte alls, inte alls, inte alls, upprepar han i inslaget.

Även Pealtnägija lyfter fram att arbetsjordning och arbetsbevis saknades. Men varför anvisningarna frångicks finner reportageteamet inget svar på.

Arbetsmiljöverket konstaterar att språkförbistring kan ha bidragit till olyckan. Ellevios driftcentral krävde att kommunikationen skulle ske på svenska. Därför anlitades en svensk elkonsult som elsamordningsledare. Han skulle bland annat sköta kommunikationen mellan driftcentralen och esternas elsäkerhetsledare, som talade engelska. Upplägget innebar en risk för missförstånd, skriver Arbetsmiljöverket i sin utredning.

– Säkerligen var Juhan och Peeter slarviga och fick betala med sina liv. Samtidigt är det uppenbart att det rådde totalt kaos på arbetsplatsen.

Reportern Kristjan Phil

LWE:s representant berättar i Pealtnägija att kommunikationen skedde via e-post, sms och telefon. Ibland kom elsamordningsledaren även till arbetsplatsen. Elsamordningsledaren medverkar inte i tv-programmet, men hans mejl visas upp. Där står att han flera gånger meddelade Juhan att arbetsbeviset dröjde på olycksdagen, och att arbetet därför inte fick påbörjas. Varför männen ändå började jobba vet han inte.

Det estniska företaget är tydligt i sin syn på skuldfrågan: Juhan ignorerade anvisningarna och orsakade sin kollegas död. Flera vittnen har uppgett att Juhan var under hård press. Men LWE:s representant tillbakavisar att projektet skulle vara försenat, även när han konfronteras med sina egna mail som hittats i Juhans dator. Där står att projektet låg efter tidplan. Han nekar även till att LWE skulle ha skyndat på arbetet för att undvika böter.

– Säkerligen var Juhan och Peeter slarviga och fick betala med sina liv. Samtidigt är det uppenbart att det rådde totalt kaos på arbetsplatsen, säger reportern Kristjan Phil. 

*De avlidnas namn i artikeln är fingerade. 

Fakta: Pealtnägija

  • Pealtnägija betyder ungefär ögonvittnet, en person som har iakttagit något. 
  • Tv-programmet Pealtnägija sänds i den estniska public service-kanalen ETV.