Logga in

Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras

Publicerad
14 feb 2018, 15:20

Kablar som kläms mellan takpannor och viks runt vass plåt – eller lösa DC-kablar som kan bli en livsfarlig gunga för barn. Det finns många sätt att göra fel när solceller installeras.

Leif Mårtensson– Det pågår en explosion i utbyggnaden av solceller. Vissa installationer är väldigt bra monterade, andra är mer bristfälliga, säger Leif Mårtensson, som är skadeförebyggare inom lantbruk på Länsförsäkringar.

I bildspelet ovan finns tio foton på installationsbrister på lantbruk och fritidshus. Länsförsäkringar stöter relativt ofta på kablar som ligger lösa på taket, kläms mellan takpannor, dras över taknocken eller viks runt vassa plåtkanter. Även takgenomföringen har brister i en del anläggningar. Allt i strid mot starkströmsföreskrifterna.

Läs mer: Efter larmet: Solcellsinstallationer stoppas

Försäkringsbolaget gör hundratals elbesiktningar på lantbruk varje år och har därför bäst koll på solcellinstallationer i den miljön. Enligt rekommendationerna från Lantbrukets Brandskyddskommitté, LBK, ska installationer på lantbruk säkras mot råttor och andra gnagare.  Men det missar en del montörer.

”Elektriker som är vana vid att arbeta i lantbruk vet det här, men alla solcellsföretag har inte kunskap om LBK.”

Leif Mårtensson, Länsförsäkringar.

– Elektriker som är vana vid att arbeta i lantbruk vet det här, men alla solcellsföretag har inte kunskap om LBK. Jag vill absolut inte svartmåla branschen och solceller är oerhört positivt. Men det är viktigt att installationen görs rätt från början, säger Leif Mårtensson.

Ibland placeras växelriktaren felaktigt, exempelvis i djurstallar, dammig lador eller andra utrymmen där brandrisken är förhöjd. Det förekommer även att kabeln under växelriktaren hänger löst i lagom höjd för ett barn att hoppa upp och gunga i. En sådan livsfarlig ”gunga” finns på en av bilderna ovan.

Läs mer: Nio saker du kanske inte visste om solcellsinstallationer

Taket är en annan aspekt. Stora solcellsanläggningar på gamla eternittak väcker exempelvis frågor.

– Hur bra är bärigheten? Solcellerna ska klara 20 till 30 år, men gör taket det? Och kan det bli snedbelastningar när snön halkar av solcellerna men ligger kvar på resten av taket? säger Leif Mårtensson.   

För att minska risken för misstag har Länsförsäkringar sammanställt ett faktablad för hur en installation ska gå till.

En mening i röd text sticker ut på sidan: ”Samtliga elinstallationer på AC och DC sidan ska utföras av ett hos Elsäkerhetsverket registrerat elföretag och med korrekt verksamhetstyper.”

– Vi stöter ibland på företag som utför installationer utan att vara registrerade, konstaterar Leif Mårtensson.

Läs mer: Alla Åkes solceller blev stulna

I värsta fall kan felaktigt installerade solceller orsaka bränder, ljusbågar eller strömförande delar. Leif Mårtensson känner än så länge inte till några sådana olyckor med solceller, däremot storm- och åskskador. I faktabladet framgår även att vindbelastning ska beaktas och att åskskydd ska monteras, när det gäller installationer på lantbruk.