Logga in

Så fungerar nya bonus-malus-systemet

Publicerad
22 jan 2018, 06:00

Det här innebär de nya skattereglerna – och så kan du undvika dem.

När Bonus malus – den nya fordonsskatten –  införs vid halvårsskiftet, blir det avsevärda skattehöjningar för den om köper en bensin- eller dieselbil. Det här är de viktigaste punkterna i skatteförändringen:

Gäller nya fordon i tre år

• De nya reglerna gäller personbilar klass 1 och 2, lätta lastbilar och lätta bussar.

• Det är endast nya bilar som sätts i trafik efter den 1 juli i år som omfattas av de nya skattereglerna, den befintliga fordonsflottan berörs inte.

• Den förhöjda skatten, malus, tas ut under de tre första åren efter att fordonet blivit skattepliktigt. Därefter blir

Läs mer: Fyra skäl att elbilar kommer öka mer i år än rekordåret 2017

BONUS

• Bonus malus bygger helt på bilens utsläpp av CO2 per kilometer. För bilar med låga utsläpp kan du få en bonus på 10 000 – 60 000 kr. Det högre beloppet erhåller den som köper en ren elbil, det lägre gäller för bilar med 60 g CO2/km.

• För gasbilar införs en fast bonus på 10 000 kr.

• Maxbeloppet för bonus är 25 procent av bilens värde.

• Nuvarande skattebefrielse i fem år för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av den nya bonusen till bilar med låga utsläpp.

MALUS

• Fordon som drivs med alternativa drivmedel, som E85 och fordonsgas, får ingen höjd fordonsskatt.

• De tre första åren efter att en bil tagits i trafik tas en förhöjd fordonsskatt ut för bilar med koldioxidutsläpp över 95 g/km. Skattetillägget är 82 kr/gram över den gränsen.

• För utsläpp över 140 g/km höjs koldoxidbeloppet till 107 kr/g.

• Utöver detta beläggs alla bilar med ett grundbelopp på 360 kr i fordonsskatt. För dieselbilar tillkommer därutöver ett bränsletillägg på 77 kr och ett miljötillägg på 250 kr.

• Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som är oberoende av fordonsskattens storlek. Bränsletillägget är 12,88 kr/g CO2.

• Från år fyra får fordonet ”normal skatt”, det vill säga grundbelopp plus ett koldioxidbelopp som uppgår till 22 kr/g utöver 111 g/km.

• Fram till 1 januari 2020 är det den gamla körcykeln, NEDC, som beskattningen grundas på, därefter gäller EU:s nya körcykel WLTP.

Beställ bil nu så slipper du höjningen

Eftersom de nya skattereglerna gäller bilar som registrerats efter 1 juli är det hög tid för den som vill slippa höjningen att beställa ny bil nu. Skatteändringen väntas öka försäljningen av diesel- och bensinbilar under första halvåret så leveranstiderna kan vara längre än normalt.

Glöm inte att ta vara på de förmånliga rabatter som flera biltillverkare ger till företag som är medlemmar i Installatörsföretagen, IN. Om ditt företag är medlem där.