Logga in

Misstag och språkförbistring bakom dödsolyckan

Publicerad
19 jan 2018, 15:00

De saknade arbetsbevis, hade inte arbetsjordat kraftledningen och det rådde språkförbistring. Flera misstag gjordes när två estniska elektriker omkom i en tragisk elolycka i Dalarna 2016.

I november 2016 omkom två estniska män vid en högspänningsolycka i Tyfors i Dalarna. Arbetsmiljöverket är nu färdig med sin utredning, och konstaterar att språkförbistring kan ha bidragit till olyckan.

 –Det fanns risk för missförstånd eftersom montörerna inte kunde tala eller läsa svensk information, exempelvis driftorder, inför ett arbetspass, säger utredaren Paul Keenan.

”Det fanns risk för missförstånd eftersom montörerna inte kunde tala eller läsa svensk information, exempelvis driftorder, inför ett arbetspass.”
Paul Keenan, utredare på Arbetsmiljöverket

Det estländska byggbolaget Leonhard Weiss Energy hade anlitats av Ellevio, och i beställningen framgick att Elsäkerhetsanvisningarna ESA 14 skulle följas. Men olyckan inträffade efter att elektrikerna bröt mot två anvisningar i ESA 14. De båda männen gick upp i skyliften utan att ha något arbetsbevis, vilket innebär att driftsledningen inte hade gett klartecken. De hade inte heller arbetsjordat ledningen innan arbetet påbörjades.

Det estniska bolaget hade sammanlagt sex-sju personer som arbetade i Tyfors. En av esterna, som talade bra engelska, hade utsetts till elsäkerhetsledare. Han skulle sköta kommunikationen med en svensk elsamordnare, som fick till uppgift fungera som en tolk.

Syftet med Arbetsmiljöverkets utredning har varit att ta reda på vilket ansvar Ellevio hade.

– Vi har kommit fram till att Ellevio inte har gjort något fel, säger utredare Paul Keenan.

Arbetsmiljöverket avslutar därmed ärendet och kommer inte att göra någon anmälan om misstanke om brott.

Utredningen, som har tagit mer än ett år, har haft flera utmaningar. Ellevio äger ledningarna och var byggherre, medan arbetsmiljöansvaret låg hos Leonhard Weiss. Men utredarna har inte kunnat höra estländarna, eftersom de lämnade Sverige kort efter olyckan. Detta efter att Ellevio hade brutit kontraktet.

Läs mer: Två dödliga elolyckor 2017

– Men den estländska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket vill ta del av vår utredning, och de kanske går vidare, säger Paul Keenan.

En annan tvistefråga har varit huruvida det räknas som ett avsteg från ESA 14 när det behövs en tolk. Den frågan har Arbetsmiljöverket lämnat vidare till Elsäkerhetsverket.

De omkomna männen var 59 och 23 år gamla.

Läs mer: Vårdslös elinstallation – kvinna brännskadad i badrummet