Logga in

Elsäkerheten i bostäder utreds

Publicerad
23 jan 2018, 10:31

Elfel ligger bakom 500 bränder, eller en tiondel av bostadsbränderna varje år.  Nu ska Elsäkerhetsverket gå till botten med varför bränderna uppstår.

Bristande underhåll av elanläggningar och dåliga reparationer är några vanliga orsaker till elolyckor i bostäder. Elfelen kan leda till elchocker och ligger bakom cirka 500 bränder i villor och lägenheter varje år, enligt siffror från MSB.

Elsäkerhetsverket vill därför skaffa sig en tydligare bild av hur olika faktorer påverkar elsäkerheten.

– Vi har en nollvision för bränder och olyckor som orsakas av elfel. Förhoppningen är att utredningen ska visa om vi behöver förändra något för att nå visionen – till exempel införa nya regler eller göra informationsinsatser, säger Magnus Karlsson, elinspektör på Elsäkerhetsverkets analysavdelning.

Läs mer: Därför brinner hoverboarden men inte borrmaskinen

Bostadens ålder, materialval och byggnadens placering i elnätet är några faktorer som utredarna vill studera närmare. Undersökningen ska också ta reda på om elanläggningar i bostäder underhålls tillräckligt ofta.

– Vi hoppas även kunna se om det finns någon skillnad mellan elnät i städer och på landsbygden. Varierar spänningsnivån, svänger frekvensen mycket i vissa nät och klarar i så fall alla elprylar det? Vi får se vad vi upptäcker, säger Magnus Karlsson.

Brandutredaden om oförlåtande wagoklämmor: Det tog eld i mellantaket

Utvecklingen i dag går mot att fler människor skaffar nya strömkrävande apparater som elbil och hemmaspa. Då blir rätt kapacitet och säkerhet särskilt viktigt.

– Det finns exempel från Norge på elbilar som laddats från eluttag utan egen säkring. Det har blivit så hög laddström att det börjat glöda i dosan, säger Magnus Karlsson.

Det är i skrivande stund inte helt bestämt hur Elsäkerhetsverket ska samla in mer data till undersökningen. Antingen kommer ett 50-tal hushåll att erbjudas gratis elbesiktning, eller så köps färdig data in från besiktningsföretag. Utöver det planeras intervjuer med privatpersoner.

– Det handlar mycket beteenden när det gäller säkerhet, så det är intressant att få veta mer om hur människor resonerar, säger Magnus Karlsson.

De första resultaten från studien ska presenteras i en delrapport juni. Därefter bestäms vad myndigheten ska fördjupa sig vidare i.