Logga in

Trängselskatt vid användning av firmabilen privat beskattas

Publicerad
12 dec 2017, 16:48

Efter årsskiftet kommer trängselskatt vid privat körning med firmabil att räknas som en skattepliktig förmån, uppger Skatteverket.

Från den 1 januari 2018 räknas trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil som en skattepliktig förmån.

– Det här gäller de som använder en firmabil privat, inte i de fall där man enbart kör bilen i jobbet eller om man använder en egen bil, säger Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket.

I dag finns trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Infrastrukturavgift finns för broar i Sundsvall och Motala. Det betyder att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

Anställda som har tillgång till förmånsbil ska göra noteringar i sin körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning. Arbetsgivare ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning med firmabilarna.

Undantag ges för jourtjänstgöring, där anställda kan ta hem firmabilen till bostaden upp till fyra dagar per månad, utan att det räknas som en förmån.

Ytterligare ett undantag medges för när en anställd använder firmabilen för privat bruk ”i ringa omfattning”, det vill säga att bilen används vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För skattefrihet krävs att bägge villkoren är uppfyllda, annars räknas det som en skatte- och avgiftspliktig bilförmån

Så här ska förmån av trängselskatt redovisas:

• Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning.

• Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 ska göras i arbetsgivardeklarationen för mars, som ska lämnas in senast 12 april.

• Förmånen kan beräknas utifrån anställdas körjournaler samt de beslut om trängselskatt som Transportstyrelsen skickar ut månadsvis.

• Skatteverket godkänner en förenklad redovisning av trängselskatt vid privata resor, som ska kunna beräknas som en andel av den totala trängselskatten.

• Om anställda betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren, behöver inte beräkningsunderlagen redovisas.

Räkna ut bilförmånen med hjälp av Skatteverkets beräkningsmodell.