Logga in

Lucka 11 i Elfelskalendern: Vridet vred

Publicerad
11 dec 2017, 07:22

Vid ett EIO Eltest i en villa i Landvetter upptäcktes denna ovanliga installation — ett vred för att bryta jordförbindelsen.

Syftet är sannolikt att kunna mata elanläggningen från ett reservkraftaggregat. Men samtidigt innebär det naturligtvis fara för person och egendom. 

Mattias FahlbergDin Elkontakt i Kungälv

Lucka 1 i Elfelskalendern: Risigt läge?

Lucka 2 i Elfelskalendern: Fulfördelning

Lucka 3 i Elfelskalendern: Inte barnsäkert

Lucka 4 i Elfelskalendern: Hur i …

Lucka 5 i Elfelskalendern: Fattar ingen i Stockholm vad jordat är?

Lucka 6 i Elfelskalendern: ”Vad är det för skit ni säljer?”

Lucka 7 i Elfelskalendern: Inburat skåp

Lucka 8 i Elfelskalendern: 400 V mellan chassi på vvb och L1/L2

Lucka 9 i Elfelskalendern: Vatten i skarvkontakten

Lucka 10 i Elfelskalendern: Mitt i prick