Lucka 5 i Elfelskalendern: Fattar ingen i Stockholm vad jordat är?

04 december 2017  | 

"Å så var man där IGEN! Fattar ingen här i Stockholm vad jordat är? Eller är det extra många hemmapulare här uppe bara? Bott här ett halvår och sett mer tokerier på det halvåret än under mina övriga 26 år i branschen."

Fler nyheter