Logga in

“Nu står man där med sitt lilla mobildagis”

Publicerad
14 nov 2017, 07:21

Ulf Österlindh, förstelärare vid Universitetsholmens gymnasium i Malmö, är Årets lärare inom ETG och får ett nyinstiftat stipendium på 10 000 kronor för insatser för ETG. En av hans hjärtefrågor är att skapa studiero för att eleverna ska klara utbildningen. Mobilförbud på lektionstid är ett exempel.

– Det funkar jättebra. Den första perioden är jobbig för dem. Men nu står man där med sitt lilla mobildagis och tar emot mobilerna när eleverna kommer. Ska de fota något på tavlan får de plocka ur den, ta bilden och sedan lägga tillbaka mobilen.

Det låter drastiskt…

– Vi testade nyligen att avskaffa mobilförbudet, men det fungerade inte. Vi återinförde det. Eleverna måste kunna koncentrera sig. Elevrådet har varit med om beslutet.

Ulf Österlindh belönas med det nya stipendiet som IN och SEF beslutat om gemensamt och får 10 000 kronor och utmärkelsen Årets lärare inom ETG.

– Det känns jättebra och roligt med uppskattning. Men det är ingen enmansshow, vi är ett helt arbetslag med nio lärare på elsidan och fyra som undervisar i kärnämnen.

Du uppmärksammas bland annat för ditt värdegrundsarbete. Vad betyder det konkret?

– Det måste finnas konsekvenser av dåligt handlande. Den som kommer för sent till lektionen får komma in först efter en kvart. Vi jobbar hårt med likabehandling och att motverka jargong och jobbar med det i mentorsamtal mellan elev och lärare och i helklass. Och även om jargongen är hård när eleverna är ute på APL så upplever jag att attityden har blivit bättre.

Men trots arbetet med värdegrund är könsfördelningen på utbildningen sned. På el- och energiprogrammet går bara en tjej av totalt 175 elever.

– Vi kämpar verkligen med det. Tidigare har det varit 1–2 per årskull. Vi har anställt en kvinnlig lärare. Från branschens sida upplever jag som är en av de ansvariga för att få ut eleverna på praktik att företagen efterfrågar tjejer bland praktikanterna.