Logga in

Lyktstolpen laddar elbilen – och installationen går snabbt

Publicerad
21 nov 2017, 08:23

Hur installerar du nya laddplatser utan att gräva och dra kabel? Enkelt: låt elbilarna tanka ström direkt från lyktstolparna. Askersund är först ut med den nya tekniken.

Askersunds kommun bygger ut laddinfrastrukturen för elfordon rejält – utan att vare sig gräva upp marken eller lägga nya ledningar. Ladduttagen installeras i stället i belysningsstolpar som redan finns på stadens gator, torg och parkeringsplatser.

– Det är ett otroligt smidigt och billigt sätt att installera nya laddplatser, säger Robert Lindström, som är projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Läs mer: De flesta elfordon borde inte få anslutas till elnätet

Företaget har utvecklat den nya laddtekniken i ett projekt tillsammans med Binar Elektronik, Sustainable Innovation och Askersund kommun. Sedan år 2012 har olika prototyper testats i Askersund i södra Närke.

”Det är ett otroligt smidigt och billigt sätt att installera nya laddplatser.”

Robert Lindström, projektledare på Vattenfall Eldistribution.

– Nu vet vi att konceptet fungerar och bygger ut antalet laddplatser till den kapacitet som behövs i staden, säger Robert Lindström.

Installationerna görs under hösten och när arbetet är klart ska 10 ladduttag för elbilar och laddhybrider finnas på plats. Dessutom installeras 30 schukouttag för elcyklar och -mopeder.

Idén att utnyttja belysningsnätet för laddning kläcktes redan år 2011. I den vevan bytte Askersunds kommun ut de gamla kvicksilverlamporna i gatubelysningen mot modernare och energisnålare armaturer. Plötsligt fanns en överkapacitet på 70 procent i kablaget. Varför inte använda den outnyttjade resursen till att ladda elfordon?

Konceptet kan tyckas enkelt, men det finns en grundläggande skillnad mellan traditionell gatubelysning och elbilsladdning. Vanliga gatlyktor spänningsätts gruppvis när skymningen faller, alla på en gång. Sedan lyser de fram till gryningen när spänningen slås av och förblir avstängd under dygnets ljusa timmar. Det duger inte för elbilsladdning som måste funka även på dagtid.

I Askersund är belysningsnätet därför spänningssatt dygnet runt numera. Belysningsstolparna förses med varsin kommunikationsnod, som kan styras individuellt.

Läs mer: Så klarar elnätet 1 miljon elbilar

Andreas Andersson, ledande belysningsmontör på Vattenfall Services, skruvar loss en lucka i en stolpe för att visa hur installationen ser ut. I normala fall brukar en platta med en säkring finnas i det lilla utrymmet. Nu sitter där istället en platta som förutom smältsäkring har en nod som kommunicerar över elnätet. 

Andreas beskriver installationsarbetet som smidigt, särskilt på en ny stolpe som den här. Först byter han ut plattan. Sedan programmerar han noden i en app genom att läsa av qr-kod och ange stolpnummer.

– Det tar ungefär 10 min från att jag öppnar luckan tills jag är färdig och stänger den igen. I äldre stolpar kanske det tar en halvtimme, säger han.

Noderna kommunicerar via G3PLC-protokollet med enheter som installeras i elskåpen. Enheterna kallas koncentratorer och fungerar som gateways till styrsystemets databas. De har även en funktion som mäter jordströmmar.

Robert berättar att personer ibland har undrat om det finns nya säkerhetsrisker med konceptet. Om ett jordfel uppstår i en vanlig lyktstolpe är det ju ”bara” farligt nattetid när nätet är spänningssatt. Borde det inte vara dubbelt så farligt när stolparna är spänningssatta även på dagen?

Läs mer: Laddinfrastrukt saknas i 90 kommuner

– Då svarar jag att vårt system tvärtemot är säkrare. Eventuella jordfel upptäcks direkt eftersom jordströmmarna mäts kontinuerligt, säger han.

Vi svänger förbi hamnen där en av de nya laddlyktorna finns. När Robert kopplar in sin vita laddhybrid i uttaget registreras det direkt av laddarens kommunikationsnod, och strömmen slås på.

Laddarna är så kallade normalladdare som ger max 16 A och 3,7 kW. Kanske inte så intressant om en Tesla med tomma batterier dyker upp, men fullt tillräckligt för att fylla batterierna på en laddhybrid på några timmar.

Nu hoppas Vattenfall att tekniken ska få stor spridning. Flera kommuner har visat intresse, enligt Robert Lindström.

”Laddning i belysningsnätet kan bli en viktig pusselbit när laddinfrastrukturen byggs.” 

Robert Lindström, projektledare Vattenfall Eldistribution

– Laddning i belysningsnätet kan bli en viktig pusselbit när laddinfrastrukturen byggs ut. Om fem år hoppas jag hoppas att det finns mellan 500 och 800 ladduttag i lyktstolpar runt om i Sverige, säger han.

För att det ska bli verklighet krävs en ändring i ellagen. I dag får belysningsnätet endast användas till att mata belysning, och projektet i Askersund har fått ett särskilt undantag för att kunna genomföras.

Läs mer: Tre färska elbilsrekord

Kommunikationsnoder i lyktstolpar kan användas till mycket mer än elbilsladdning. Det blir även enklare att övervaka och styra belysningsnätet. Klagar någon på att en gatlampa lyser in i sovrummet kan problemet lösas med ett klick utan att personal behöver skickas ut. Vid ett scenframträdande på torget kan de närmaste armaturerna släckas ner. Och på sikt kan nätet utökas med nya funktioner för allt från trafikmätning till övervakningskameror.

I Askersund installeras noder i 1135 lyktstolpar, långt fler än antalet ladduttag.

– Vi bygger ett kommunikationsnät i hela staden. Det ger en otrolig flexibilitet, säger Robert och visar hur en lykta i närheten enkelt kan tändas och släckas med en mobilapp.