Logga in

“Vi har ett av de starkaste näten i världen”

Publicerad
15 maj 2017, 07:14

Artikeln om övertoner i elnätet från elbilar väckte stort intresse. Men på Vattenfall säger elkvalitetsexperten Jonas Persson att eventuella flaskhalsar i nätet som finns är lokala och “ingen showstopper” för att nå 1 miljon elbilar år 2030.

– Det finns inget skäl att tro att vi inte kan ställa om fordonsflottan till elektricitet bara för att det finns indikationer om höga övertoner någonstans lokalt. Jag välkomnar en debatt i branschen. Men jag ser inte att det finns en showstopper här för elbilsutbyggnaden.

Det säger Jonas Persson som jobbar med elkraftteknik och systemstudier på Vattenfalls forsknings- och utvecklingsavdelning. Han har läst artikeln i Elinstallatören där elkvalitetsexperten Donald Andersson på Trollhättebaserade Swegy Norden uttalar sig om att de flesta elfordon inte borde få anslutas på nätet. Men Jonas Persson är skeptisk till att det skulle finnas större problem.

Forskaren: Flytta laddningen till natten

”Jag vill att man både mäter och räknar på övertoner så att man faktiskt kan belägga vad det handlar om.”

Jonas Persson, R&D på Vattenfall

– Det är säkert så att elbilar släpper ut någon mängd övertoner. Skulle du mata flera elfordon på en fas och har en snabbladdare på säg 11, 16 eller 22 kW så kan du få stora osymmetrier och lokala problem. Men det finns lösningar på det som övertonsfilter vi kan sätta in till exempel och det finns även utrustning som kan flytta laster mellan faserna för att skapa symmetri.

Vattenfall skrev nyligen på DN Debatt om hur bolaget stakar ut sin färdplan för att Sverige ska nå 1 miljon elbilar i fordonsflottan till år 2030. I den artikeln fanns inga invändningar kring hur elnätet ska tåla lasten eller om det kan medföra några negativa konsekvenser för elkvaliteten.

– Jag tycker det är viktigt att man har en realistisk bild av hur det här ser ut så att man inte säger att det kommer bli en enorm mängd övertoner, säger Jonas Persson.

”Elbilen säger att nätet inte uppfyller nätstandard, men det gör det ju faktiskt eftersom standarden är ett medelvärde”

Med en stor ökning av elfordonen i Sverige kommer smart laststyrning bli allt viktigare. Elbilar som används för arbetspendling borde utan större problem kunna laddas klockan 3 på morgonen lika gärna som klockan 17 när bilen kommer hem. Huvudsaken är att den är fulladdad på morgonen när den ska användas.

– De problem vi har sett handlar mer om att elbilarna är för känsliga och kopplar ifrån laddningen när spänningen understiger 207 Volt. Elbilen säger att nätet inte uppfyller nätstandard, men det gör det ju faktiskt eftersom standarden är ett medelvärde med 10 procents marginal under en tiominutersperiod. Här behöver tillverkarna se till att elbilarna förstår vilken leveranskvalitet som finns i nätet, säger Jonas Persson.

Och om det är så att elbilar producerar övertoner så är det också tillverkarnas ansvar att komma till rätta med problemen hävdar han. Själv efterlyser han mer fakta.

– Jag vill att man både mäter och räknar på övertoner så att man faktiskt kan belägga vad det handlar om. Vi behöver fortsätta studera hur elbilarna kommer påverka näten, det är en stor ny last men den är styrbar och med det intelligent, vilket kommer att bli viktigt för att enkelt få in den i nätet, säger Jonas Persson.

Mer i ämnet

Professor Math Bollen: ”Elbilsladdaren har kraftelektronik som kan skicka ut övertoner”

Inga övertoner med likström: 6 fördelar med likström