Logga in

Här skadas elektriker

Publicerad
29 mar 2017, 08:06

 Slag i huvudet, sprätt i ansiktet och metallbitar i ögat. Huvudet är mest drabbat när elektriker skadar sig i jobbet.

 

Elektrikernas mest skadedrabbade kroppsregion är huvud, ansikte och hals. Där sker var femte skada, 21 procent, enligt en ny rapport från AFA Försäkring.

Skadorna har många skiftande orsaker. Elektrikern kan exempelvis slå huvudet i saker, något kan sprätta till mot ansiktet och skräp kan hamna i ögat. Så här återges två typiska händelseförlopp:

  • 28-årig manlig installationselektriker: Kabeldragning. Borrade i taket. Fick en metallbit i ögat. Sjukskriven < 31 dagar.
  • 33-årig manlig installationselektriker: Anslöt en kabel till ett elskåp. Kortslutning. Ljusbåge träffade ansiktet. Sjukskriven > 30 dagar.

Näst mest drabbas fingrar med 16 procent av skadorna. Då har ofta ett handhållet verktyg eller en kniv använts. Så här kan det gå till:

  • 19-årig kvinnlig installationselektriker: ”skalar en kabel med kniv. Slinter och skär mig i tummen. Sjukskriven < 31 dagar.”

AFA:s rapport heter Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen och omfattar förutom elektriker även isolerings- och vvs-montörer, byggnadsträarbetare, byggnadsmålare samt personer som jobbar med betong-, bygg och anläggningsarbete. Försäkringsbolaget konstaterar att byggbranschen tillhör de mest skadedrabbade på den svenska arbetsmarknaden. Yrken inom bygg står för cirka 5 procent av de sysselsatta, men cirka 30 procent av alla godkända arbetssjukdomar.

Psykiska diagnoser är däremot mindre vanliga i byggbranschen. För män i andra yrken står de psykiska diagnoserna för 5,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. För elektrikerna är motsvarande siffra 3, det lägsta antalet tillsammans med vvs-montörerna.

Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen i byggbranschen. Det gäller även elektriker, som vanligast råkar ut för fallolyckor från lägre höjd, från stegar och bockar. Därefter kommer olyckor med maskiner och verktyg. I elektrikerns fall orsakas de ofta av borrmaskiner och sågar, både handhållna och stationära. En olyckstyp som skiljer elektriker från andra yrkesgrupper är de elrelaterade skadorna som står för 17 procent av alla olyckor. Fast dessa är mindre allvarliga än andra händelsetyper i statistiken.

AFA:s rapport baseras på 30 733 olyckor varav 10 259 allvarliga som har inträffat under åren 2010–2015 och 1 089 godkända arbetssjukdomar som har visat sig under åren 2010–2015.

Läs mer om rapporten här: Över 7 600 olyckor i installationsbranschen