Logga in

”Dagens montörer känner inte till asbest”

Publicerad
1 mar 2017, 15:26

Två montörer var helt oskyddade när de exponerades för asbest vid renovering av en skola i Örebro. ”Dagens VVS-montörer känner inte till asbest”, säger Magnus Persson, arbetsmiljöexpert på Installatörsföretagen.

Förra veckan spreds cancerframkallande asbest vid renovering av Risbergska skolan i Örebro. Två uzbekiska rörisolerare från en underentreprenör i andra led hade helt oskyddade kapat asbesthaltiga rör med tigersågar. Detta skedde i skolans källare och de asbesthaltiga rördelarna bars genom skolbyggnaden där de sen kastades i en öppen container. Allt i strid mot gällande föreskrifter om hur asbest ska hanteras.

Efter att fackförbundet Byggnads slagit larm och skyddsstoppat arbetet uppsökte de uzbekiska rörisolerarna, liksom ett 30-tal andra som befann sig i skolan, läkare. Den asbestorsakade cancern kan dock ta upp till 40 år på sig innan den ger sig till känna.

Läs också: Tolv elektriker ska ha utsatts för asbest

– Arbetsgivaren har alltid det yttersta ansvaret. Någonstans har det gått fel, då personal rivit asbest utan att följa regelverket, säger Ulf Kvarnström, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Byggnads förbundskontor, i ett pressmeddelande.

”Min projektledare och mina montörer visste att det fanns asbest i byggnaden. Jag vet i övrigt inte exakt hur det hela har gått till och vill inte spekulera vidare. Arbetsmiljöverket gör en utredning som är pågående och jag hänvisar vidare till den utredningen.”

Mikael Essén, vd Essén rör

Det är flera företag inblandade i en kedja med underentreprenörer. Själva ombyggnaden handlar om en delad entreprenad, där Essén Rör i Örebro har utfört rörisoleringsjobbet. Essén Rör har i sin tur anlitat en underentreprenör, ett isoleringsföretag, som hyrde in de två uzbekiska rörisolerarna.

– Jag anlitade Mårtens Isolering för jobbet. Mårtens Isolering hade svårt att hinna med allt med egen personal och tog in två montörer från Luftis AB för att hjälpa till. Det var dessa montörer som blev exponerade för asbest, förklarar Mikael Essén, vd på Essén Rör, i ett mail till VVS-Forum.

Det finns tydliga kopplingar mellan Essén Rör och Mårtens Isolering då bägge företagen har samma adress och Mikael Essén är styrelseordförande i Mårtens Isolering.

VVS-Forum har sökt någon på Luftis AB, som ägs av Interhostel Stockholm AB, för en kommentar, men utan resultat.

Läs mer: Asbest – 400 000 ton i skymundan

Mikael Essén skriver vidare:

– Min projektledare och mina montörer visste att det fanns asbest i byggnaden. Jag vet i övrigt inte exakt hur det hela har gått till och vill inte spekulera vidare. Arbetsmiljöverket gör en utredning som är pågående och jag hänvisar vidare till den utredningen.

Magnus Persson, arbetsmiljöexpert på Installatörsföretagen, säger att man alltid måste vara extra försiktig i samband med renovering av byggnader från miljonprogrammet, byggda under 1960- och 70-talen. Den aktuella skolan i Örebro byggdes 1971.

– Det finns garanterat alltid asbest i de här husen. Asbest användes mycket under den här tiden i exempelvis rör, som isolering i pannor och i kakelfogar. Huvudentreprenören ska göra en riskbedömning om det kan finnas asbest i byggnaderna innan arbetet sätter igång, säger han och pekar på att den som jobbar med asbest ska ha särskilda kunskaper.

”Lite naivt verkar många tro att problemet med asbest inte finns längre.”

Magnus Persson, arbetsmiljöexpert Installatörsföretagen

Magnus Persson tycker att det nu är dags att lyfta asbestfrågan igen och drar en parallell till sjukdomen HIV.

– När man började prata om asbest, precis som när man pratade om HIV, på 1980- och 90-talen visste alla att det var farligt. I dag pratar man sällan om asbest eller om HIV. Lite naivt verkar många tro att problemet med asbest inte finns längre, att allt är sanerat och att HIV inte är någon risk.

Det sker en generationsväxling i installationsbranschen och de yngre VVS-montörerna verkar inte ha samma kunskap om asbest som den äldre generationen, konstaterar han.

Kommunala Futurum fastigheter, som äger fastigheten och beställt renoveringen, visste om att det fanns asbest i byggnaden innan situationen uppstod. Bengt Asplund, teknisk chef på Futurum fastigheter, menar att man brustit i kommunikationen och tror att det har uppstått en språkförbistring då de två rörisolerarna är utländska, enligt tidningen Byggnadsarbetaren.

Nu har Arbetsmiljöverket startat en utredning och Futurum fastigheter vill inte ta på sig något ansvar innan utredningen är klar.

FAKTA ASBEST

  • Det finns över 400 000 ton asbest spritt över hela landet.

  • Asbest kan bland annat finnas i isolering, varmvattenrör, eternitskivor och annat byggmaterial, men är sedan 1982 totalförbjudet att använda i Sverige.

  • Asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar, som lungcancer och cancerformen mesoteliom. Lungcancer kan ta mellan 20-40 år att utveckla, mesoteliom mellan 30-40 år.