Logga in

Ansvarige polske elinstallatören fick behörighet indragen

Publicerad
13 mar 2017, 10:53

I ett unikt beslut fick nyligen den polske elinstallatör som ansvarade för elinstallationerna i Ronny och Hannas hus sin svenska behörighet indragen. Det är första gången det sker.

Genom alla år är det sammanlagt bara sex elinstallatörer som har fått sin behörighet återkallad. I två fall har inskränkningar skett. Och när det gäller varningar har Elsäkerhetsverket utfärdat sådana 85 gånger. 

Att utländska elinstallatörer får ta uppdrag i Sverige bottnar i en av EU:s grundpelare: Fri rörlighet över gränserna. Om en person har tillstånd att arbeta som elinstallatör i ett EU-land kan hen ansöka om att göra det samma i ett annat EU-land. Kompetensen måste styrkas skriftligen och tillståndet utfärdas av Elsäkerhetsverket. Den elinstallatör som gjorde elinstallationerna i villan i Vallentuna hade fått sin svenska behörighet på detta vis. De här reglerna påverkas inte av den nya elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli.

Om en person har tillstånd att arbeta som elinstallatör i ett EU-land kan hen ansöka om att göra det samma i ett annat EU-land. Kompetensen måste styrkas skriftligen och tillståndet utfärdas av Elsäkerhetsverket.

Men nu har elinstallatören inte längre rätt att jobba yrkesmässigt i Sverige. Elsäkerhetsverket hänvisar i sitt beslut till den stickprovsundersökning som gjordes i villan i Vallentuna och där ”elanläggningen hade ett antal brister som inte är förenliga med de grundläggande kraven i starkströmsförodningen…”. En annan inspektion, i en villa i Huddinge, där den polske elinstallatören också arbetat, uppvisade samma typ av fel.

Vid ett möte med Elsäkerhetsverket erkänner elinstallatören att han inte känner till vilka regler som gäller i Sverige eftersom han inte kan prata svenska.

Vid ett möte med Elsäkerhetsverket erkänner elinstallatören att han inte känner till vilka regler som gäller i Sverige eftersom han inte kan prata svenska.

Elsäkerhetsverket skriver i sitt beslut att felen i anläggningen på Ronnys och Hannas villa var mycket allvarliga och att de kunnat leda till livsfarlig strömgenomgång. De konstaterar också att de två elektrikerna som gjort merparten av installationerna regelvidrigt arbetat under elinstallatörens överinseende. De har inte varit anställda i hans bolag och någon dokumentation över deras arbete har inte upprättats. 

Någon kontroll före drifttagande har inte skett. Elsäkerhetverket skriver i beslutet att elinstallatören uppvisat bristande kunskap och respekt för elsäkerhetsregelverket och att det lett till fara för person och egendom.