Logga in

Full fart framåt för byggandet

Publicerad
13 feb 2017, 10:50
| Uppdaterad
24 feb 2021

Ännu finns inget som bromsar byggandet i landet. Det största problemet inom byggbranschen är brist på kompetent personal med rätt utbildning. Allt enligt en ny rapport från Industrifakta.

Ingen avmattning syns på byggmarknaden. Det största problemet som de tekniska konsulterna har i dagsläget är rekrytering av personal med rätt utbildning och kompetens.

Det visar Industrifaktas löpande konjunkturindikator som utgår från arbetsvolymen och efterfrågeläget hos tekniska konsulter med inriktning mot byggmarknaden.

Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat med 5 respektive 3 procent.

Enligt Industrifakta indikerar detta en fortsatt god tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under det kommande året.

Arbetsbelastningen hos teknikkonsulterna tyder på en fortsatt god utveckling under första halvåret i år.