Logga in

“Machokulturen spelar stor roll”

Publicerad
19 jan 2017, 08:46
| Uppdaterad
24 feb 2021

Facket har fått ett mångmiljonbelopp för att utbilda byggnadsarbetare i jämställdhet i Stockholmsregionen.

Projektet som kallas En byggbransch för alla ska syfta till att öka jämställdheten i små- och medelstora företag. Hittills har 26 små- och medelstora företag i Stockholm anmält sig till att medverka i projektet. Ett av de aktuella företagen är ett företag i VVS-branschen som arbetar med teknisk isolering. Christer Carlsson, projektledare för En byggbransch för alla, ser gärna att fler VVS-företag ansluter sig.

”Att jämställdheten är eftersatt behöver man inte vara ’raketforskare’ för att inse med tanke på att det bara är en procent kvinnor i branschen.”

Christer Carlsson, projektledare på Byggnads.

 

Projektet fokuserar på tre målområden: yrkesutbildning och yrkeskompetens, arbetsmiljö mångfald och jämställdhet samt digitalisering.

– Att jämställdheten är eftersatt behöver man inte vara ”raketforskare” för att inse med tanke på att det bara är en procent kvinnor i branschen, säger Christer Carlsson projektledare.

Byggbranschen är i dag i starkt behov av arbetskraft. Byggnads ordförande, Johan Lindholm, har tidigare sagt att “förlegade normer och attityder bidrar till att för få lockas till byggbranschen”.

– Machokulturen spelar en ganska stor roll. Men det är sannolikt mer komplext än så, fortsätter Christer Carlsson.

Under projekttiden förs en aktiv kontakt med företag och anställda.

–Mycket handlar om dialogen med företagen. Vilka behov som finns och vad som krävs för att de ska kunna utveckla sin verksamhet. Och även vad de anställda behöver för att stärka sin position på arbetsmarknaden.

I dag saknar många, som skulle kunna vara aktuella för jobb inom byggbranschen, svenskt yrkesbevis. En stor del av dessa är utrikesfödda. Men även andra faktorer spelar in.

– Antingen så är man rekryterad till branschen genom “bakvägsrekrytering”, det vill säga, att man inte rekryterar från de utbildningar som finns. Men det kan också vara så att man är av utländsk härkomst och att man av naturliga skäl saknar svenskt yrkesbevis.

Pengarna till Byggnads projekt En byggbransch för alla kommer från Europeiska socialfonden och projektet kommer att fortsätta fram till 2021.