Logga in

Fortsatta lönsamhetsproblem i Sverige

Publicerad
16 jan 2017, 14:44

Caverion vinstvarnar för 2016 när preliminära siffror presenteras i dag. Återigen lyfts projekt inom den svenska divisionen fram som en huvudorsak till lönsamhetsproblemen.

Enligt de preliminära siffrorna omsatte Caverionkoncernen förra året cirka 2 366 miljoner euro. Det preliminära EBITDA-resultatet exklusive omstruktureringskostnader är cirka 17 miljoner euro. Enligt den senaste bedömningen i höstas skulle omsättningen bli i nivå med 2015, 2 443 miljoner euro, och EBITDA-resultatet 40–50 miljoner euro.

Caverion genomför fortsatt en översyn av produktportföljen under det sista kvartalet 2016. Fortfarande är det många projekt som har brister både när det gäller projektledning och genomförande, konstaterar bolaget.

Baserat på granskningen har Caverion därför gjort nedskrivningar av projekten främst i divisionerna Sverige, Tyskland och Industrial Solutions. Projektnedskrivningarna uppgick till cirka 38 miljoner euro för det fjärde kvartalet förra året och cirka 57 miljoner euro för helåret 2016.

För Caverion har 2016 varit ett år av omstrukturering. Vi har nu genomfört personalneddragningar för 2016, som tyvärr påverkade över 1 000 medarbetare. Dessa åtgärder är dock nödvändiga för att förbättra vår utnyttjandegrad framöver.

Ari Lehtoranta, koncernchef Caverion.

Caverions nytillträdde koncernchef Ari Lehtoranta uppger att bolaget tappat flera procentenheter i projektmarginalerna vid genomförandet jämfört med målnivån. Det handlar inte bara inom affärsområdet Stora projekt utan även i mindre projekt inom affärsområdet Tekniska installationer.

– Vi har haft alltför optimistiska intäktsberäkningar för tilläggsförsäljning i projekt, alltför optimistiska prognoser för kostnader och fordringar samt olika typer av utmaningar vid genomförandet av projekten.

– Tekniska installationer är ett speciellt viktigt område för oss på grund av sin volym. Vår projektprestanda har varit dålig i Sverige, Tyskland och Industrial Solutions. Tidigare under året hade vi också problem i division Danmark-Norge, kommenterar Ari Lehtoranta.

Serviceverksamheten fortsätter att utvecklas väl, uppger Caverion.

– Vi ser tydligt nu att vår division Danmark-Norge gör en vändning. Finland och Österrike har fungerat väl under 2016. Förbättringar gjordes också i kassaflöde och rörelsekapital mot slutet av året.

– För Caverion har 2016 varit ett år av omstrukturering. Vi har nu genomfört personalneddragningar för 2016, som tyvärr påverkade över 1 000 medarbetare. Dessa åtgärder är dock nödvändiga för att förbättra vår utnyttjandegrad framöver, summerar Ari Lehtoranta.

Caverion presenterar bokslutet för 2016 den 7 februari.