Logga in

Tysk förlikning kostar Caverion 400 miljoner kronor

Publicerad
12 jun 2018, 13:01

Enligt tyska Konkurrensverket som utrett Caverion har koncernens tyska bolag tillsammans med andra installationsbolag under 2005-2013 deltagit i konkurrenshämmande aktiviteter.

Caverion Deutschland GmbH ska betala en företagsbot om 40,8 miljoner € eller 415 miljoner svenska kronor. Efter att tyska konkurrensverket utrett Caverion ger nu bolaget sitt stöd till utredningens slutsatser.

Mer Caverion: Klas Tocklin petas som Sverigechef för Caverion

”Etik är en grundsten i Caverions uppförande”

Ari Lehtoranta, Caverions koncernchef

Ari Lehtoranta– Utredningen har summerats för vår del och osäkerheten i ärendet är nu avslutad. Vi har gett vårt fulla stöd till Konkurrensverket från första början och har samarbetat med utredningen. Vi är glada över att ha kunnat nå en förlikning och att ärendet nu är avslutat hos Konkurrensverket, säger Ari Lehtoranta, Caverions koncernchef.

Första gången på många år: Vändning för Caverion

Företagsboten är ännu inte helt fastställd men kan maximalt uppgå till 40,8 miljoner euro eller 415 miljoner kronor. Nu vidtar Caverion åtgärder för att något liknande inte ska inträffa igen. Med e-learning ska alla bolagets anställda få utbildning i regelefterlevnad och ytterligare utbildningsinsaktser ska ske i bolaget.  

– Etik är en grundsten i Caverions uppförande och vi fortsätter fokusera på att utöka vårt regelefterlevnadsprogram. Alla brott mot vår uppförandekod är helt oacceptabla i Caverion och får aldrig upprepas, säger Ari Lehtoranta.

Enligt ett pressmeddelande från Caverion påverkas inte det förväntande ekonomiska resultatet för år 2018 av företagsboten. Bolaget har flaggat för en omsättningsminskning men mer än en fördubbling av EBITDA, alltså rörelseresultatet.