Logga in

Stor installatör samarbetar med automationsbolag

Publicerad
21 nov 2016, 08:53

I traditionella upphandlingar är det ofta otydligt vem som tar helhetsansvar för funktionen i en fastighet efter att den är byggd. Nu ingår två sydsvenska bolag ett strategiskt samarbete just för att möta kundens behov av helhetslösning.

KTC Control erbjuder sedan många år paketerade lösningar till byggbolag och fastighetsägare för att säkerställa att deras leverans uppfyller alla krav för energiprestanda, inomhusklimat och interna miljömål. Lösningarna bygger på att garantera en fungerande teknikleverans i projekten samt kompetens och verktyg för uppföljning och rapportering.

Bakgrunden till avtalet med GK är att möta en ökad efterfrågan i region Skåne. Samarbetet omfattar både projektutförande och eftermarknadstjänster.

– Vi har haft en väldig framgång i vår paketering av teknik och kompetens för att hitta rätt lösningar på våra kunders behov. Den stora utmaningen är att tillhandahålla rätt resurs och kompetens till våra kunder på de platser där de bygger och förvaltar. Genom detta samarbete kan vi nu säkerställa att vi kan erbjuda detta fullt ut i region Skåne, säger Magnus Åkerskog, vice vd på KTC, i ett pressmeddelande.

GK är ett totaltekniskt installationsbolag som arbetar med ventilation, kyla, rör, energirådgivning, el och byggnadsautomation. Genom samarbetet ser GK möjlighet att utöka marknaden inom flerbostadsfastigheter.

– Vi ser samarbetet som en fantastisk möjlighet att fortsätta stärka vårt varumärke Gunnar Karlsen Sverige AB som är en av Sveriges ledande tekniska installatörer. Med KTC:s långa erfarenhet och direkta kundkontakt når vi nu nya kunder. Gemensamt kan vi nu erbjuda en helhet, från byggstart till förvaltingsfas, säger Jonas Almér, affärsområdeschef på Gunnar Karlsen Sverige.

Dagens fastigheter innehåller komplexa tekniklösningar där det i traditionella upphandlingar ofta är otydligt vem som tar helhetsansvar för funktionen, inte minst efter att projekten är avslutade. Genom samarbetet kan företagen gemensamt ta den rollen, även efter husen är byggda.

– Det är viktigt att se vår roll ur ett kundperspektiv. Vi ska vara en garant för en bekymmersfri leverans av rätt funktion. Att uppnå rätt funktion och kvalitet i en komplex leverans kräver ett ekosystem av partners där olika specialistkunskaper skapar en fungerande helhet. Samarbetet mellan parterna är avgörande och kundens önskemål och krav måste alltid vara det övergripande målet, säger Magnus Åkerskog.