Logga in

Fasen, vad svårt! Klippa eller såga?

Publicerad
31 okt 2016, 08:29

En bild i Elinstallatören på en sågad fasskena har vållat en sällan ­skådad debattstorm. Får man göra så? Är det inte klippa som gäller? Elinstallatören har talat med tillverkare och elsäkerhetsexperter och reder ut vad som gäller. Vi har även frågat er läsare hur ni gör.

Det finns många sätt att kapa en fasskena. Det mest dramatiska är kanske att använda vinkelslip och bara dra av hela faderullan med plast och allt. Men som tur är det väldigt ovanligt. Nej, klippa eller såga är gör man vanligen, eller en kombination av de två teknikerna.

Men vad är egentligen rätt eller fel?

Vi vänder oss till elinstallationsreglerna för att försöka hitta ett entydigt svar. Men frågan är inte direkt reglerad där, även om det påpekas att man ska följa tillverkarnas anvisningar.

Vi har frågat några i branschen hur de ser på saken.

TILLVERKARNA

Kent Andersson, Garos ­produktavdelning:

”Alla antydningar till ­minskat avstånd mellan faserna avlägsnas”

– Det viktiga är att inte minska avståndet ­mellan de olika polerna (oftast är det faserna som finns placerade inom plastskyddet). ­Oavsett om man klipper eller sågar, ska därför alla antydningar till minskat avstånd mellan faserna avlägsnas. Och det är mycket viktigt att ta bort sågspån eller deformationer på skenorna.

– Vi råder installatören att dra ut skenorna från plastskyddet och klippa eller såga av dem. Därefter måste man avlägsna material som avviker från brottstället och dra in skenorna i plastskyddet, säger Kent Andersson och fortsätter:

– Med detta tillvägagångssätt får man inga lösa delar och ett accepterat avstånd mellan skenorna, med eller utan ändskydd. ­Ändskyddet ska användas om skenorna ligger på berörbart avstånd för ett finger.

Mikael Hylander, produktchef på Hager:

”Kopparskenorna­ ­deformeras av att sågas”

Mikael Hylander tvekar inte utan är väldigt tydlig: Både skenan och plasten ska klippas. Därefter ska ändskydd i plast monteras.

– Risken med att såga är att kopparskenorna deformeras av friktionen och värmen så att de kommer i kontakt med varandra. Detta är en större fara än de spån som bildas. Det är också så att änden blir väldigt uppruggad om man sågar.

ELSÄKERHETSEXPERTERNA

Örjan Borgström på EUU:

”Går inte att säga rakt av vad som är rätt och fel”

– Klippa eller såga, det går inte att säga rakt av vad som är rätt eller fel. Helt klart är dock att man inte kan såga både kopparskenan och plasten på samma gång. Det går inte heller att lämna kopparspån efter sågning, säger han och fortsätter:

– Däremot kan man såklart först såga för att få till en ungefärlig längd och sedan klippa och snygga till kanterna. Men det måste sättas dit ett ändskydd.
Örjan Borgström påpekar att det finns risker med att klippa också. Trycket kan skapa grader mellan de tre olika fasskenorna, vilket i sin tur kan leda till att en ljusbåge uppstår, om kontakt uppstår mellan skenorna.

– Min uppmaning är att man alltid ska ta del av tillverkarens anvisningar kring hur installationen ska ske. Försök inte spela tuff och strunta i att läsa anvisningen. Det är bara dumt.

Fredrik Sjödin, expert på elsäkerhet och ­installationsteknik på Installatörsföretagen:

”Följ manualen”

– De flesta tillverkare har manualer som i detalj beskriver hur fasskenor ska kapas. Följ dem och försök inte att fuska genom att till exempel samtidigt såga av fasskenor och plastisolering, vilket tyvärr är vanligt förekommande.”

Så gör våra läsare

Vi ställde följande frågor till läsarna: ”Hur kapar du fasskenor?” och ”Varför gör du som gör?” 88 % av de 380 klipper och 12 % sågar. Här är några av läsarnas kommentarer:

”Jag klipper av dem. Fick lära mig från början att klippa skenorna. Spånet kan ju orsaka överledning och kortsluta.”

Rikard Zhionberg

 

”Tycker det verkar som en onödig risk att eventuellt lämna kopparspån i spåren! Går fortare att ta ur och klippa med en kraftavbitare än att såga och försöka blåsa rent. Tycker det återkommer i många andra moment också att det oftast inte tar längre tid att göra något bra.”

Johan Bonde

 

”Jag sågar och filar därefter bort grader och blåser”.

Bo Chr. Andersson

 

”Som jag förstår det råds man att klippa eftersom det kan sätta sig spån runt snittet. Jag brukar såga till skenan och sen putsa av dom spån som fastnar. Då uppnår man samma resultat som att klippa.”

Petri Powelon

 

”Klipper ALLTID fasskenorna för att minimera risken för överslag.”

André Lindström

 

”Enligt SS 464 40 00 ska man installera enligt tillverkarens anvisning, Hager anger att man ska klippa.”

Kristian Göransson