Logga in

Installationsjätte granskar 100 svenska projekt

Publicerad
8 aug 2016, 16:14

Caverions tillförordnade koncernchef Sakari Toikkanen kommenterade den 21 juli halvårsrapporten och de sparkrav som kommit upp efter att förra vd:n Fredrik Strand fick sparken. Den svenska verksamheten har specialgranskats och marginaltapp om 15 miljoner euro har tillskrivits andra kvartalet i år.

Lönsamheten i Caverion belastas av överkapacitet och utmaningar i ledning och genomförande av projekt och problemen finns i huvudsak i de två divisionerna Sverige och Danmark-Norge. Det här konstaterades redan i den första granskningen som företaget tillsatte efter att den svenska vd:n Fredrik Strand fått sparken.

”Vi presterar enligt plan i flera av våra divisioner. Vår orderstock har en gynnsam utveckling under början året”

Sakari Toikkanen, tillförordnad koncern-vd, Caverion.

På grund av problemen att genomföra projekt utförde bolaget en mer noggrann undersökning av projekt i Sverige. Mer än hundra pågående projekt har granskats och slutsatsen är att många av dem lider av marginaltapp. Bolaget har räknat ut att tappen belastar rörelseresultatet för april till juni med 15 miljoner euro. Även i Tyskland och Norge har bolaget problem att genomföra vissa större projekt. Det här skriver Sakari Toikkanen, tillförordnad koncernchef för Caverion-gruppen i ett inlägg på bolagets sajt i juli.

Utvecklingsprojekt på gruppnivå har också varit en för stor kostnad och nu omorganiseras gruppfunktionerna. Två nya funktioner inrättas, Projekt och Tjänster som ska stödja just det som utpekas som problem – ledning och genomförande av projekt. De nya funktionerna ska också fungera som en garant för att nyttjandegraden i serviceverksamheten lever upp till satta mål.

I juni skrev vi om att 700 tjänster ska bantas i koncernen och att omstruktureringen i huvudsak kommer röra problemdivisionerna vilken alltså Sverige är en av. Fram till slutet av juni har 292 personer fått sluta och bolagets första halvår belastas av omstruktureringsposter på 9,5 miljoner euro. Besparingarna kommer få full effekt på resultatet under 2017.

– Slutligen vill jag understryka att vi presterar enligt plan i flera av våra divisioner. Vår orderstock har en gynnsam utveckling under början året vilket väntas stödja andra halvårets utveckling, skriver Sakari Toikkanen i sin kommentar till halvårsrapporten.